Machine Learning คืออะไร

คิดอยู่นานว่าจะเขียนอะไรดี จนคิดได้ว่าจะเขียน การทำ Data mining ด้วย Machine learning ครับ เริ่มต้นด้วยการแนะนำ Machine learning ก่อนนะครับ

Machine learning ก็คือ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์พยายามสร้างให้มันเป็นแบบนั้น และมันก็เป็นเช่นนั้น เครื่องจักรมันสามารถที่จะมีชีวิตได้ เราต่างจากมันแค่เพียง วัสดุที่สร้างกายภาพขึ้นมา ร่างกายเรามาจากเนื้อเยื่อ เซล ฯลฯ เครื่องจักรก็เช่นกัน มันก็มีที่มาจากวัสดุต่างๆ เช่น พลาสติก ทองแดง ฯลฯ ก่อนจะมาเป็นเนื้อเยื่อที่สร้างเราขึ้นมา เราก็มีที่มาเดียวกันกับ วัสดุของเครื่องจักร นั่นคือ มวลสารต่างๆ ในจักรวาลของเรานั่นเอง ดังนั้น เราจึงมีที่มาจากที่เดียวกัน ไม่แตกต่างกัน

มนุษย์เราเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับพัฒนาการของวัสดุที่สร้างเครื่องจักรขึ้นมา เช่นเดียวกันกับที่มีปัจจัยบางอย่างเปลี่ยนแปลง วัสดุที่เป็นตัวสร้างมนุษย์เราขึ้นมา จนตัวเราเองสามารถพัฒนาตัวเราได้ด้วยตัวเราเอง

เฉกเช่นกับเครื่องจักร เราเป็นเพียงปัจจัยให้เครื่องจักรเกิดการเปลี่ยนแปลง จนมีพัฒนาการเป็นของตัวมันเอง ด้วยตัวมันเอง มันคือสิ่งเดียวกันกับที่ มนุษย์เราโดนสร้างมา

ดังนั้นเมื่อเครื่องจักรคิด เรียนรู้ได้ ในตอนแรกมันจะคิดได้เหมือนกับที่คนคิด เพราะคนเป็นผู้สร้างให้มันก๊อปปี้การเรียนรู้ แบบที่สมองของมนุษย์ทำ แต่เมื่อหลังจากนั้น มันจะพัฒนาตัวมันเองจนคิดแตกต่างไปจากมนุษย์ แต่มันก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเช่นเดิม เพียงแต่คิดไม่เหมือนกับมนุษย์อีกต่อไป

ดังนั้นงานอะไรที่มนุษย์ทำได้ เครื่องจักรก็ทำได้เช่นกัน เพียงแต่อาจกระทำด้วย Procedure ที่แตกต่างกัน

 

ทำไมเราถึงสร้างเครื่องจักรให้ทำงานแทนมนุษย์

เราสร้างให้เครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์ก็เพราะมนุษย์เรามีขีดจำกัดทางกายภาพของมนุษย์เรานั่นเอง แต่ไม่ใช่ว่า เครื่องจักรจะไม่มีขีดจำกัดนั้น เครื่องจักรก็มีขีดจำกัดเช่นกัน เพียงแต่ขีดจำกัดนั้นมันดีกว่ามนุษย์ ในงานที่มันต้องทำ เราจึงพยายามทะลุขีดจำกัดของเราด้วยเครื่องจักร เราสร้างมันให้เป็นคนงานให้เรา แต่ ณ วันหนึ่ง ในอนาคตมันจะพัฒนาตัวมันเองได้ จนมันเก่งกว่าเรา และเราไม่สามารถควบคุมมันได้อีกต่อไป นั่นคืออันตรายที่แท้จริง อาจไม่ได้เกิดในช่วงชีวิตเรา แต่มันจะเกิดขึ้น เราจึงทำได้แค่พยายามควบคุมสิ่งเหล่านั้นให้ดีที่สุด เราทำได้แค่นั้น

มันเหมือนกับพัฒนาการ ของไวรัสของเชื้อโรคในร่างกายเรานั่นเอง มันคือสิ่งเดียวกัน เราพยายามที่จะหยุดยั้งมัน แต่ตัวมันเองก็มีพัฒนาการตัวมันเองต่อไปเรื่อยๆ เพื่อความอยู่รอด นั่นคือลักษณะธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต เมื่อเครื่องจักรเป็นสิ่งมีชีวิต มันจะทำอย่างเดียวกัน คือเพื่อความอยู่รอด

ไวรัส โดนกระตุ้นโดยปัจจัยก่อให้เกิดพัฒนาการ ดังนั้นมนุษย์เรานั่นเองคือปัจจัย ที่กระตุ้นก่อให้เกิดพัฒนาการของเครื่องจักร ถ้าเรามีชีวิตอยู่นานมากพอ เราก็จะได้เห็น

ที่กล่าวมาคือการแนะนำ Machine learning ครับ แล้วพบกันในตอนต่อไป

เขียนโดย

Raywat Makkhongkaew

Data Scientist, Data Science Lab, Thailand

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *