ใครสร้าง Big Data? มนุษย์ หรือ Machine

[Machine vs Human][Data]
 
มีคำถามว่า (Big) Data ส่วนใหญ่มาจาก มนุษย์ หรือ Machine
 
มีการพูดคุยกันในห้องเรียนว่า มนุษย์เราโพส facebook กันมากมาย มันน่าจะทำให้เกิด Big Data มากกว่า IoT หรือ machine ซิ่งไม่น่าจะสร้างข้อมูลอะไรมากมาย
แต่จาก บทความหลายๆแห่ง เช่น Gartner ได้ทำการวิจัยและแสดงให้เห็นว่า Data ที่เกิดส่วนใหญ่นั้น จะเกิดมาจาก Machine (reference) ไม่เพียงแค่นั้นครับ Curt Monash ยังกล่าวไว้เมื่อ 6 ปีที่แล้วว่า
มนุษย์เรา จะเพิ่มขิ้นในอัตราที่ไม่มากด้วยกฎของ  Moore’s law และจะเพิ่มขื้นประมาณ 20% แต่ Machine เหรือ Transistor/Sensors ต่างๆนั้นเพิ่มขิ้นด้วยอัตรา 2000% ซิ่งถ้าเทียบกันด้วยอัตรานี้แล้ว มนุษย์แทบจไม่มีทางที่สร้างข้อมูลมากกว่า Machine ได้เลย reference
แล้ว machine-generated data มีอะไรบ้าง?
ในปัจจุบัน ข้อมูลในโลก ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้
  • Web logs (ส่วนใหญ่มาจาก machine-generated, โดยเกิดเริ่มจาก human actions)
  • Call detail records (CDRs เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ แต่ Machine จะสร้างข้อมูลมหาศาล)
  • Financial instrument trades ( เมื่อมีการซื้อขาย machine จะ generate ข้อมูลจำนวนมหาศาล และมีบางส่วนที่มนุษย์เรา สร้าง/ใส่ข้อมูลไปในระบบ)
  • Network event logs (ส่วนใหญ่เกิดจาก web logs)
  • Telemetry เก็บโดย ส่งข้อมูล ผ่าน machine

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น online game data, online research data (reference)

สุดท้ายมีการขาดการกันว่า internet of things จะมีมากถีง 50 Trillion

และนั้นก็จะเป็นที่มาของ Internet of Everything

คำถามถีงท่านน่าจะเป็นว่า ท่านพร้อมที่จะค้นหา Value จากข้อมูลมหาศาลเหล่านี้แล้วหรือยัง

 

Reference

The Internet of Things Begins to Take Shape

http://www.dbms2.com/2010/04/08/machine-generated-data-example/

 

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *