unbundle

รวม Digital Banking Market Startups

Tweet Lending, Investments, And Personal Finance: 102 Startups Attacking The Retail Banking Value Chain เวปแนะนำครับ รวมรวม 102 Startup ที่กำลังจะมาทำลายล้าง วงการ Retail Banking แบ่งเป็นคร่าวๆได้ 6 กลุ่มด้วยกันครับ Marketplace Lending: เป็นTech startups ที่เน้นสร้าง platform สำหรับให้กูยิมเงิน หรือ เรียกว่า peer-to-peer (P2P) lenders ซิ้งกำลังเป็นที่ฮิตในอเมริกา Direct Lending & Underwriting: Cคือการให้ยิมเงินครับ ปกติจะมี machine learning ซ่อนอยู่เพื่อคำนวน อัตราดอกเบี้ยที่ถูกใจคนกู้ยิม และ ผู้ให้ยิมได้กำไรมากที่สุด ครับ Online/Mobile Banking: Startups ที่ให้บริการ ฝากเงิน

cbinsights_startup-smart-city

Smarter City Data Startups

Tweet [Smart City][Startups] *source: http://whatsthebigdata.com/2016/03/28/55-smart-city-startups/   Smarter Cities Startup เป็นอีกกลุ่มหนี่งที่น่าสนใจครับ กลุ่มนี้เป็น Startup สำหรับ smart cities (IoT, smart data products) มีการแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มย่อย ตามข้อมูลและการใช้ ซิ่งแต่หละ startup ก็พัฒนา data (science) products Parking – มีการนำข้อมูลจาก sensors ต่างๆทั้งที่จอดรถ ข้อมูลจำนวนที่จอดรถ มีระบบการจองรถ มี parking analytics (ParkWhiz, Parkifi,MeterFeeder) Grid/Energy – มีการนำ Analytics, algorithm มาใช้กับข้อมูลที่เชือมต่อกันของทั้งของ sensor ต่างๆเพื่อ วิเคราะห์ การใช้ไฟฟ้า Data-Driven Urban Planning – มีการใช้ hyperlocal data

bank01

กระแส Fintech, KBTG, digital banking และ Data Science

Tweet [Digital Banking][4.0][Data Science] กระแส FinTech บ้านเราและทั่วโลกกำลังมาแรง และยิ่งมีการเปิดตัว Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) อันยิ่งใหญ่ไปเมื่อวาน น่าจะทำให้คนไทย หลายๆคนสนใจด้าน Digital Banking กันอีกมากยิ่งขื้น และ น่าจะมีหลายๆคำถามว่า Digital Banking มันไม่ได้มีมานานแล้วเหรอ ทำไมถีงมาพูดกันมากขิ้นในตอนนี้ และสุดท้าย มันจะมาเกียวข้องกับ สายงาน Data Science อย่างไร และ ถ้าเน้น Data Scientist สาขา Banking จะดีไหม ถ้าจะกล่าวถีงระดับขั้นตอนของ Digital Banking แล้วก็น่าจะกล่าวอ้างถีง รายงานของ Cisco ที่บรรยายถีง Digital Banking เป็นสี่ระดับ เริ่มตั้งแต่ เวอร์ชั่น 1 (E-Banking) ที่ มีการนำ IT เข้ามาใช้ มีระบบโทรศัพท์

HRTech

HR startups ที่กำลังมาแรงครับ

Tweet HR startups ที่กำลังมาแรงครับ The breakdown is as follows: Recruiting Tools: This was the largest category in the market map. It includes company-information service GlassDoor as well as Hireology. This section includes Applicant Tracking as a sub category and counts Greenhouse Software in the section, among several others.    Recruiting Marketplaces & Job Search Platform: Companies

bank

Data Science, Banking และ FinTech

Tweet [Data Science][Banking][FinTech]   มีรายงานที่น่าสนใจกับ ความสำคัญของการนำ Data Science มาใช้กับ Fin Tech Startup ครับ By Cornelia Lévy-Bencheton ในธุรกิจการเงินการธนาคาร ข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลเยอะก็ยิ่งสำคัญนะครับ แต่ การเก็บข้อมูลเยอะๆแต่ไม่มีการพัฒนาต่อยอด หรือ ค้นหา ความหมาย หรือ ความรู้จาก ข้อมูลนั้นๆ ถือเป็นการสูญเสียโอกาสอย่างยิ่ง ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา มีการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซิ่งทำให้ ธนาคารขนาดใหญ่ มีงบประมาณน้อย หรือ มีงบก็อาจจะเน้นไปในด้านความปลอดภัย การตรวจสอบความถูกต้อง มากกว่าการค้นหาสิ่งใหม่ๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาสู่ตลาด มาให้กับลูกค้า หรือ บางครั้ง อาจจะละเลยการนำเทคโนโลยี ซิ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และการชลอตัวของ ธนาคารขนาดใหญ่นี่เอง ทำให้ startupเล็กๆสามารถ นำ ศาสตร์ที่วิเคราะห์ข้อมูล มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางธนาคารและการเงิน ทำให้เกิดการ disrupt

edtech

รวม EdTech Startups มาพัฒนาการศีกษากัน

Tweet [Education Tech][Startups] 10 สุดยอด Ed Tech Startup ครับ ทุกที่น่าจะมี Smart Engines อยู่ในระบบหลังบ้านนะครับ ทั้งระบบแนะนำ ระบบประเมินผล ระบบวิเคราะห์ content น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับ มาเริ่มกันเลยครับ     Education marketplaces, which typically sell from a large catalog of online courses, make up another sizable category. One of the top marketplaces is Coursera, which offers free courseware from top professors. Four out of

dsth_healthcare

บทบาทของ Big Data ใน Healthcare industry

Tweet บทบาทของ Big Data ใน Healthcare industry ผลกระทบจาก Big Data ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการ healthcare อย่างมาก เริ่มตั้งแต่ข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาอย่างมหาศาล ทั้งจากข้อมูลใน รพ ที่ถูกแปลงจาก กระดาษเป็น digital ข้อมูลจาก Internet of Things (ทั้ง personal wearables และ อุปกรณ์การแพทย์ที่ต่อเข้ากับ internet) ด้าน รัฐบาล (โดยเฉพาะใน สหรัฐอเมริกา) ก็ได้มีบทบาทในการพลักดันในการติดตั้งระบบ electronic health records ใน โรงพยาบาล และยังมีการออกกฏระเบียบมากมาย ซิ่งต้องนำ  technology มาช่วยในการจัดการ ทั้งในด้านการเก็บข้อมูลที่รวดเร็ว การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และ เรื่อง privacy ต่างๆด้วย จาก รายงาน ของ Mckinsey กล่าวถีง ผลกระทบของ (healthcare) Big