DataInBanking

Big Data ในธุรกิจการเงินการธนาคาร (Finance and Banking)

Tweet ภายในปี 2018 ทุกๆ ธนาคารจะมีการนำ social media data มาใชในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมุลอื่นๆของธนาคาร (การฝากเงิน การให้กู้ยิม การทำ CRM เป็นต้น) –> แสดงว่า ต้องมีการเตรียมการ Big Data Technologies ก่อนล่วงหน้า 2-3 ปี หรือ ตอนปี 2016 ต้องเริ่มแล้วครับ –> แสดงว่า ต้องหาคนแล้วครับ สร้าง Data Science Team http://datascienceth.com/bankingdatacsc/ Credit to CSC Article – INNOVATION ACROSS INDUSTRIES ‪#‎dsth‬ ‪#‎dsth4FinancialBanking‬ ‪#‎BuildThaiDataScientists‬  

consumer

ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจค้าปลีก ร้านค้า (Retail)

Tweet ในปัจจุบัน ได้มีการพูดถีงผลกระทบของ Disruptive Technology ต่อธุรกิจ มีการคาดการของการเพิ่มข้อมูลอย่างมากมาย สนใจลองดู infographics ของธุรกิจ Manufacturing ได้ครับ 48% ของร้านค้าจะมีการนำเอา พฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้ามาวิเคราะห์ เพื่อขายในร้านค้าครับ Credit to CSC Article – INNOVATION ACROSS INDUSTRIES

DataInManu

Big Data ในอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)

Tweet Big Data ในธุรกิจ ของธุรกิจ Manufacturing(สินค้า, วัตถุดิบ, การขนส่ง..) ภายในปี 2020 จะมี devices ที่ connected กัน มากกว่า 30,000 ล้านชิ้น –> แสดงว่า IoT จะมีส่วนสำคัญในการทำ (Big) Data Analytics และ การทำ cloud/fog computing ก็จะเป็นพื้นฐานของการเก็บ ประมวนผลข้อมูล ภายในปี 2018 ข้อมูล 65% ของโรงงานอุตสาหกรรม ที่มี มากกว่า 10 โรงงานจะลงทุนกับ Operational Intelligence –>แสดงว่าจะมีระบบที่สามารถ ลด ค่าใช้จ่าย จะเป็นที่นิยมมากๆ (IoT + Data Analytics + Predict waste) http://datascienceth.com/manufacturingdatacsc/ ‪#‎dsth‬

insurance

Data in Insurance?

Tweet [Data Science][impact of Disruptive Technology][Insurance] ในปัจจุบัน ได้มีการพูดถีงผลกระทบของ Disruptive Technology ต่อธุรกิจ มีการคาดการของการเพิ่มข้อมูลอย่างมากมาย สนใจลองดู infographics ของธุรกิจ ประกันได้ครับ (รับสมัคร นักอ่านที่ชอบบทความเกี่ยวกับ Data และ Insurance)

dsth_healthcare

ข้อมูล healthcare มีอะไรบ้าง?

Tweet มีคนถามว่า ข้อมูล healthcare มีอะไรบ้าง? เอาแบบง่ายๆนะครับ มันมีหลายด้านมาก และที่ เป็น Big Data ก็เช่น ข้อมูลสุขภาพ (personal health and wellness) ข้อมูลโรงพยาบาล (hospital) ข้อมูล public health ข้อมูล personal health กับ IoT แต่หละอันก็จะมี Big Data ที่ต่างกัน และ มี model ที่ต่างกันครับ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลสุขภาพ เราเอาข้อมูล คนไทยที่ออกกำลังกายมาทำเป็น model ว่า ออกกำลังกายอย่างไรถึงจะสุขภาพดี แล้วก็ต่อกับข้อมูลสุขภาพใน Apple Watch เพื่อเปรียบเทียบว่าจะสุขภาพเป็นอย่างไรจากการเดินในสิบวัน และrecommend วิธีการออกกำลังกายเพิ่มให้อีก

dataops

DataOps

Tweet [Data Science][Operation][DataOps] ศัพท์ใหม่เกิดขิ้นทุกวันครับ วันนี้ขอเสนอ DataOps = Data Science + Operation DataOps เป็นกระบวนการที่ทำให้ Data Science Process ง่ายขิ้น Data Science Team (data engineers, data scientists and other data professionals) มีการทำงานร่วมกัน สือสาร และ automate กันอย่างมีประสิทธ์ภาพ Bergh จาก DataKitchen แนะนำกระบวนการ DataOps ที่ชื่อ “analytic development method” ซิ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนครับ ให้ environment ไว้ทดลอง model, testing (แยกจาก day-to-day operation) ให้ Tool และ UI

image

Data Science for Social Goods

Tweet [Data Science][For Social Good] [Better for Thai] วิทยาศาสตร์ข้อมูล(Data Science) เกิดขึ้นเพราะ Data ในปัจจุบันมีมาก และ มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆมากมาย (Big Data and Open Data) รวมไปถึงข้อมูลที่เหมาะสำหรับพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารสุข (social good data) ขณะนี้มี ผู้ที่สนใจ data science หลายๆคน ได้มาทำData Science for Social goods เน้นผลข้อมูล (data product) เพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับ เมืองไทยน่าสนับสนุนเป็นอย่างมาก แทนที่จะมาสร้างmodelเพื่อให้ลูกค้ากด banner มาวิเคราห์ข้อมูลเพื่อนสังคม ดีกว่าครับ http://dssg.io/faq/

dsth_Insurance

Tweet กรุงเทพประกันภัยเปิดตัว BKI Insurance Telematics เพื่อตอบโจทย์แคร์คุณทุกย่างก้าว   [Big Data][insurance] เมืองไทยเริ่มมีการนำ อุปกรณ์มาติดที่รถเพื่อศึกษาพฟติกรรมคนขับรถแล้วครับ Credit sharing by Santipat Arunthari http://tinyurl.com/psrao9e    

DatainHealthcare

ข้อมูล ในด้าน Healthcare

Tweet Big Data ในธุรกิจ ของธุรกิจ healthcare (สุขภาพ,คนไข้,การรักษา,ยา,การออกกำลังกาย) ภายในปี 2020 ข้อมูล 80% ของข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในถูกส่งผ่าน Cloud –> แสดงว่ามันจะเป็น digital health record เกือบทั้งหมด ภายในปี 2018 ข้อมูล 65% Consumer Transactions with healthcare จะอยู่บน Mobile –>แสดงว่าจะมีการประมวณผล ผ่าน mobile ซิ่งจะเกิดการใช้ร่วมกับข้อมูลที่อยู่ใน mobile ต่างๆเช่น ข้อมูลใน app, ข้อมูลการ chat, ข้อมูล geolocation และที่สำคัญ น่าจะมีการประมวณผลอย่างรวดเร็ว แบบ real-time และ streaming อีกเยอะเลยครับ (spark มาแน่นอน) http://datascienceth.com/healthcaredatacsc/ ‪#‎dsth‬ ‪#‎dsth4Healthcare‬ ‪#‎BuildThaiDataScientists‬

smartHomeSmall

บ้านอัจฉริยะ ในอเมริกา จะมี เทคโนโลยีอะไรบ้าง SmartHome in US

Tweet รายงานจาก Forbe เกี่ยวกับอุปกรณ์ (smart device) ต่างๆในบ้านของคนในอเมริกา เริ่มมีการใช้ ที่วัดอุณภูมิติดอินเตอร์เน็ต ที่ป้องกันขโมย เครื่องดูดฝุ่นแบบ robot เปิดปิดไฟอัตโนมัติ จากแนวโน้มดังกล่าว น่าจะมีข้อมูล จาก device เหล่านี้อีกมามาย ทั้งข้อมูลจาก machine to machine และข้อมูลที่เกิดจาก app (compare/summarize/predict) อนาคตการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูล เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับ (Data Science for IoT) source: http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/10/06/how-prevalent-is-smart-technology-in-u-s-homes-infographic/?utm_campaign=ForbesTech&utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_channel=Business&linkId=17719244