autonomous-car-fig01_embed

Self-Driving Cars ทำอะไรได้บ้าง

Tweet Self-Driving Cars ทำอะไรได้บ้าง บทความของ Bain & Company เขียนไว้น่าสนใจเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม รถยนต์ไร้คนขับ มีการวิเคราะห์แบบละเอียด ในบทความนี้ ตั้งแต่ Advanced driver assistance systems (ADAS) และ Autonomous driving (AD) ซึ่งคือ การที่รถสามารถ เบรกเองได้ ปรับความเร็วให้เหมาะสมเอง ป้องกันการขับการเลน หรือ แม้กระทั้ง การช่วยเวลารถติด ช่วยจอด ไปจนถีงช่วยขับ   ความน่าสนใจของ บทความ ยังมีการวิเคราะห์ถีง อุตสาหกรรมนี้ ที่โตอย่างมาก และ จะโตอีก 12-14% ในอีกสิบปีข้างหน้า และยังมีการอธิบาย การประยุกต์ใช้ data เพื่อการสร้าง algorithm เหล่านั้นด้วยครับ   ยังมีรายละเอียด Heider ได้อธิบายอีกมากมาย ทั้งในด้าน ตลาดโดยรวม ของ autonomous care ด้วยครับ