Social Network Analysis

Social Network Analysis

แน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาการวิเคราะห์ข้อมูลและบิ้กดาต้าเป็นหนึ่งในเทรนที่คนให้ความสนใจอย่างสูง

ยิ่งสำหรับข้อมูลทางด้านโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมทางออนไลน์นั้น การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ยิ่งมี

ความน่าสนใจที่มากขึ้นไปอีก เนื่องจากทุกข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องของบุคคล สังคม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงสถานที่ที่เกิดขึ้นด้วย ในการบรรยายมีจุดประสงค์ให้ผู้รับฟังได้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโซเชียล

  • ภาพรวมทั้งกระบวนการของการทำวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียล
  • ธรรมชาติและที่มาของข้อมูลทางด้านโซเชียล
  • ตัวอย่างการใช้งานจริงของการหาวิเคราะห์เชิงลึกและประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ใช้งาน
  • แบ่งปันประสบการณ์ของหลุมพรางการเริ่มวิเคราะห์ BIG DATASocialNetwork

3 Comments

  1. Reply

    SKBV / I am 31 weeks pregnant and under Dr. Deepa Dewan sueisvprion. I recommend her as she is very straight forward. She puts more weight on natural delievery.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *