เมืองอัจฉริยะ SMART CITY (กับความสำคัญของ Data Science)

SMART CITY (and Data Science) เป็นคำที่ใช้กันมากในปัจจุบัน ในเอเชีย ทั้ง จีน สิงค์โป เกาหลี อินเดีย มาเล อินโด ล้วนแล้วแต่พยายามที่จะสร้าง “เมืองอัจฉริยะ”ให้ได้ก่อนใครๆ
จากหลายๆบทความ มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับ

SmartCity4

–>ส่วนใหญ่จะเน้น IT Solutions แต่จริงๆแล้วควรคิดให้ละเอียดก่อนว่าจะวางแผนอย่างไร และไม่ให้เกิดการ “Control of Monopoly” ของ Vendor เดียว
–>Smart City สามารถเกิดได้จาก Smart Policy Marker
–>Seeds of tomorrow’s smart cities need to be planted today เริ่มวันนี้ครับ
–>Smart City ควรใช้ Data ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด การพัฒนาการศีกษา เพื่อให้เป็น Smart Citizen และตัดสินใจจาก Fact และการ share data นอกแผนก ระหว่างองค์กร หรือ ข้ามองค์กร
–>Smart City เริ่มได้จาก สร้างสอนให้ Citizen มี aspiration to be Smart City
–>Smart City (awareness) อาจจะเกิดได้จาก Hackathon เช่น งานที่ Data Science London ( Urban Data + IoT + Data Science -> Smart Cities for the Citizens. A project by Data Science London)
http://urbandatahack.com/datasets/

–> สุดท้ายขอเพิ่มเอง DATA SCIENCE TEAM จำเป็นต่อการพัฒนา Smart City!!!! ^_^

สนใจสร้าง Data Science Team สามารถติดต่อ

Source:

 

http://e27.co/singapores-future-see-sci-fi-works-neuromancer-ghost-shell-20150126/?utm_content=buffer0db15&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

https://agenda.weforum.org/2014/10/india-smart-cities-cliche-questions/?utm_content=buffer652fa&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

http://www.forbes.com/sites/oracle/2015/01/16/smart-cities-lead-to-smarter-citizens/

http://www.fastcompany.com/1710342/battle-control-smart-cities

www.nationtv.tv/event/2015/thailandsmartcity/
http://www.forbes.com/sites/oracle/2015/01/16/smart-cities-lead-to-smarter-citizens/

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *