รายละเอียด Real Time Log Analytics

Real Time Log Analytics

LogAnaltyics

บรรยายโดย คุณ  ศุภเกศ วงศ์คำภู (Tomz)

Software Engineer, Agoda.com

ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ที่มีปริมาณข้อมูลเข้าออกเป็นจำนวนมาก ทำให้ Log ที่เกิดขึ้นก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานระบบเป็นสิ่งที่คาดเดาปริมาณและช่วงเวลาไม่ได้ หากเราสามารถตรวจสอบ มอนิเตอร์ ปัญหาเหล่านี้ได้แบบ Real Time หรือเก็บไว้เพื่อมานำมาวิเคราะห์ภายหลังได้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์และทำให้เว็บไซต์หรือระบบของเราตอบโจทย์และให้บริการลูกค้าได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอน

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *