รายละเอียด R Programming for (Young) Data Scientist

รายละเอียด R Programming for (Young) Data Scientist

 

ห้อง 1 9.30-16.30

โดย อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล

หลักสูตรนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ R ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับที่ใช้งานได้จริงในเบื้องต้น รวมไปถึงสาธิตการประยุกต์ใช้งาน R ด้านต่างๆในระดับที่สูงขึ้น เช่น text mining, machine learning เป็นต้น

เป้าหมายสำคัญของหลักสูตรนี้คือกา รทำหน้าที่เป็นเข็มทิศให้ผู้เรียนมีความเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับ R สามารถระบุปัญหา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเองได้ รวมไปถึงสามารถถามคำถามได้ตรงอย่างประเด็น รู้จักวิธีการค้นคว้าและนำทักษะที่มีไปต่อยอดเรียนรู้เพ่ิมเติมในระดับที่สูงขึ้นและประยุกต์ใช้กับงานเฉพาะด้านของตนเองได้

R Workshop

1 Comments

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *