ความท้าท้าย ของ Big Data ที่มาจาก Mobile

[Big Data][Mobile Application]
ถ้าจะพูดถีง (Big) Data ที่มีเพิ่มจำนวนมากขิ้นสุดในขณะนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นข้อมูลที่มาจาก mobile นะครับ
มีบทความได้กล่าวถีงปรากฏการณ์ที่เรียกว่า immediate data และความต้องการ Insight ของ data ดังกล่าว แบบ real time, at the moment เพื่อนำมาตัดสินใจ และ นำเสนอ โฆษณา หรือ สื่อต่างๆกลับไปที่ mobile

แล้วการที่จะทำ ระบบดังกล่าว หรือ Big Data Analytics สำหรับ Mobile Application มันมี ความท้าทายอย่างไรบ้าง Ben Kerschberg กล่าวไว้สามข้อ (แบบง่ายๆครับ)
1 ความท้าทายกับการรองรับ (Big) Data แบบปัจจุบันทีจะมีเพิ่มขิ้นเรื่อยๆ
2 ความท้าทายในการเก็บ ข้อมูล Unstructured ใหม่ๆ
3.ความท้าทายในการเก็บข้อมูล จาก sensors หรือ Internet of Things
ถ้าอยากทราบว่าจะทำอย่างไรดี ลองอ่านบทความนี้ดูครับ

Sharing by Data Science X

 

Picture: http://www.iab.com/wp-content/uploads/2015/12/iab-year-in-review-mobile-center-of-excellence-4.jpg

Source: http://www.forbes.com/sites/benkerschberg/2014/12/17/how-big-data-business-intelligence-and-analytics-are-fueling-mobile-application-development/#56a778a77b91

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *