บทสัมภาษณ์ของคนที่เพิ่งขึ้นมาเป็น kaggle #1 คนล่าสุดครับ

[How to Become a Data Scientist]
[Data Science Career]
 
Sharing by Knot Raivin, Data Science Thailand Team
 
หนี่งในวิธีการของการจะเข้ามาทำงานในสายงาน Data Science และจะได้ทำงานเป็น Data Scientist ก็คือการที่เรียนรู้ และ ได้วิเคราะห์ข้อมูลจริงๆ
 
–> https://www.facebook.com/DataScienceTh/posts/968539566522624
 
Kaggle เป็น online competition ที่รวบรวมการแข่งขัน data science ต่างๆไว้มากมาย (บางอันมีเงินรางวัล บางอันไว้หางาน บางอันแค่ไว้เรียนรู้)
 
ลองมาฟัง บทสัมภาษณ์ของคนที่เพิ่งขึ้นมาเป็น kaggle #1 คนล่าสุดครับ
 
—>http://blog.kaggle.com/2015/11/09/profiling-top-kagglers-gilberto-titericz-new-1-in-the-world/
 
คำแนะนำ 10 ข้อสำหรับผู้ที่ อยากเปลี่ยนสายงาน เป็น Data Science
—> http://datascienceth.com/datascienceguideline/
 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *