รายละเอียด Hadoop QuickStart

หลักสูตร Hadoop QuickStart

ห้อง 2 27 พค 8.30-16.30

โดย บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด

 

รายละเอียดหลักสูตร

          หลักสูตรนี้กล่าวถึงการติดตั้งใช้งานระบบ Hadoop ด้วยซอฟต์แวร์ Cloudera Hadoop (CDH) ในเนื้อหาเป็นการลงมือปฏิบัติคอนฟิกเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบเครื่องเดียว เพื่อให้เห็นการทำงานของระบบ โดยได้ศึกษาตั้งแต่ส่วนของระบบไฟล์แบบกระจายที่เรียกว่า Hadoop Distributed File System (HDFS) และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่อยู่บนระบบฮาดูปที่เรียกว่า MapReduce รวมถึงซอฟต์แวร์แวดล้อมที่มาทำงานบนระบบอย่าง Pig, Hive และ Sqoop เพื่อใช้จัดการกับข้อมูลในรูปภาษาสคริปต์ ภาษาในลักษณะ SQL การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (DBMS) ผู้เรียนจะได้ศึกษาไปทีละขั้น

Hadoop Workshop 1 Hadoop Workshop 2

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
91 ซ.ริมคลองชักพระ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700

Tel. 0 2881 3800  Fax. 0 2424 7603

Website: http://www.clusterkit.co.th/

 

2 Comments

 1. zxsylph

  Reply

  เสียค่าใช้จ่ายไหมครับ
  แล้วต้องลงทะเบียนอย่างไรครับ

 2. DataScienceTH

  Reply

  เป็นส่วนหนิ่งของงาน Conference ที่เราจัดครับ เป็น workshop ฟรีครับ สนใจรับข่าวสารและกิจกรรมครั้งต่อไป กรุณาติดต่อ teamthailand@datascienceth.com ขอบคุณครับ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *