Digital Transformation กับ ข้อมูลลูกค้า

[Customer centric][Digital Transformation]
 
เป็นบทความที่น่าสนใจมาก ที่พูดถีง digital transformation
 
คงจะไม่ต้องบอกแล้วนะครับ ว่าอย่างแรกคือ ต้องมี data ซิ่งก็รวมไปถีง big data ด้วย
 
จากรูป มี 5 ส่วนที่น่าสนใจ แต่จะขอ อธิบายแค่ส่วนที่เป็น customer centricity อย่างเดียวก่อนนะครับ ว่า จะนำ data science เข้ามาช่วยหา value ให้กับ customer data ได้อย่างไร
1. การทำ Single View of Entity หรือก็คือ customer data ครับ พอเราเห็นข้อมูลลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่ก่อนซื้อ สถานที่ หรือ ซิ้ออะไรทางไหนแล้ว เราก็ทราบว่าเราจะขายเค้าอย่างไร หรือ ทำอะไรกับลูกค้าดี
 
2 เมื่อเราทราบ พฤติกรรมของลูกค้าแล้ว เราก็จัดกลุ่มลูกค้าครับ หรือ ที่เรียกว่า Customer Segmentation เพื่อให้เข้าใจถีงกลุ่มลูกค้าที่คล้ายๆกัน จะเห็นได้ว่า ถ้าเรามี big(ger) data เราจะไม่จัดกลุ่มลูกค้าเดิมๆอีกต่อไป ไม่ได้แบ่งตามภาค หรือ อายุ แต่เราจะแบ่งตามพฤติกรรม เช่นลูกค้าชั้นดี ชอบใช้ BTS และ ชอบเล่น facebookหลังสามทุ่ม
 
3 หลังจากทราบว่าลูกค้ากลุ่มไหนดี เราก็ยังสามารถทราบอีกว่า ลูกค้ารู้สีกอย่างไรด้วยการทำ Customer sentiment
 
4. เรารู้ว่า ลูกค้ามี พฤติกรรมแบบไหน รู้อารมณ์ของลูกค้า เราก็ สามารถแนะนำ สินค้าได้ครับ (recommendation system)
 
5. สุดท้ายก็ การจัดตะกร้าขายของ ครับ ลูกค้าซื้อ ขนมปัง แล้ว เราจะขายไวน์ หรือ ขายแยม ดี ก็ต้องใช้ Market Basket Analysis ครับ
 
ในบทความไม่ได้กล่าวว่า แต่หละ ข้อ ใช้ model อะไร หรือ มีการสร้าง alforithm ที่ซับซ้อนแค่ไหน แต่อยากจะบอกว่า ใช้อะไรก็ได้ขอให้มันได้ผลมากกว่าการเดาก็พอครับ
 
สนใจ อ่านต่อจากบทความหรือ ติดตามตอนต่อไปได้ครับ
 
#buildThaiDataScientists
 
trends.https://hortonworks.com/blog/create-customer-centric-digital-transformation/

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *