คำแนะนำ 10 ข้อสำหรับผู้ที่ อยากเปลี่ยนสายงาน เป็น Data Science

[Data Science][Career][Guideline]

คำแนะนำ 10 ข้อสำหรับผู้ที่ อยากเปลี่ยนสายงาน เป็น Data Science

Adapted from Moving into analytics after a break in career? Don’t expect a rosy land! JAIN (2015)
Define your objective and the path:
1. Be clear about who you want to become (ควรทำความเข้าใจกับ Data Science Team และเลือกตำแหน่งที่ตนเองชอบ – data engineer, machine learning expert, data viz specialist etc.)
2. Make your tool selection and then stick with it (เลือก tool ที่จะใช้ในตำแหน่งที่เลือกในข้อ #1 – SAS,R,Python – Qview, Tableau, R etc)
3. Give it at least an year, two in case you are not from Tier I institutes (ให้เวลาอย่างน้อยหนี่งปี เพื่อให้เข้าใจและเชี่ยวชาญในด้าน data science สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่ tier 1 school)
Define your learning schedule:
4. Decide how much time will you be able to provide daily / weekly? (วางแผนเรียนรู้ และ เวลาที่จะทุ่มเทในการเรียนรู้ Data science และพัฒนาskill ในข้อ 2)
5. Identify the right courses and training (เลือก course ที่ถูกต้อง online, onsite, group study, workshops – ปรีกษา admin ได้ครับ)
6. Define milestones and commit to them (ทุ่มเท)
7. Focus on practical applications (ฝีกฝนกับข้อมูลจริง)
8. Showcase your work in analytics networks and communities (แชร์ผลงาน)
9. Network heavily (หาเพื่อนๆในวิชาชีพเดียวกัน)
10. Prepare flawlessly for your interview (เตรียมตัวสัมภาษณ์)

Reference

Moving into analytics after a break in career? Don’t expect a rosy land!

KUNAL JAIN , MAY 26, 2015 / 22

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *