Data Science Trend 2016

[Data Science][Trend][2016]

Data Science Trend

1. Data Science จะถูกประยุกต์ใช้กับทุก industry (โดยเริ่มจาก ธุรกิจที่มีข้อมูลมากๆและซับซ้อนก่อน เทรนในด้านข้อมูลมีแต่จะมากและซับซ้อนขิ้น ซี่งหลีกเลี่ยงจากการ นำเอา Data Science มาใช้ไม่ได้)

2. เมื่อมีความต้องการทางด้าน Data Science มากขิ้น ก็จะมี course/program ที่เปิดสอนทางด้านนี้มากขิ้น (ทั้ง online, offline, on-the-job learning)

3.Deep learning techniques will become integral to data science (หลังจากที่มีการใช้ Machine Learning เพื่อสร้าง predictive model กันอย่างแพร่หลาย ลำดับต่อไปก็จะนำ Deep Learning มาช่วยในการ automate Feature extraction and uncover patterns ต่างๆ) ***Deep Learning คงยังไม่ใช่ trend 2016 สำหรับเมืองไทย น่าจะ อีก 2-3 ปีเลยครับ
4. Datasets will be bigger, better and more widely available.

5. Data science will be adapted to the language of the web. การทำ data science project จะมีการนำ visualization on the web มาใช้มากขิ้น และ มี tool มาช่วยเยอะขิ้น (ทั้ง open source/paid software)

–> เรากำลังรับสมัครทีมงาน Data Science Team เพื่อแก้ปัญหา Big Data/IoT นะครับ inbox + resume มาได้ครับ (career@datascienceth.com)

แถมครับ ปีหน้า น่าจะเป็นปีนีงที่ทุกคนพูดถีง Data Science ครับ

http://insidebigdata.com/2015/12/21/five-data-science-predictions-for-2016/

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *