IMG_1722

Smart Algorithms และ AI

Tweet Smart Algorithms และ AI หลังจากที่ AlphaGo สามารถขนะ Lee Se-Dol ในการแข่งขัน โก๊ะได้นั้น ถือเป็นการจุดกระแสของ Smart Algorithm และArtificial Intelligence อย่างแท้จริง ทุกๆคนตื่นตัวกับคำว่า AI และ algorithm ที่ใช่ในการคิดเหมือนมนุษย์ ตงามก้าวหน้าที่มากกว่า ระบบอัจฉริยะแบบดั้งเดิม เป็น ระบบ AI ที่มี algorithm ที่เรียนรู้เองได้ และ พัฒนาเองได้ Smart algorithm เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด การ disrupt ในหลายๆธุรกิจ บริษัทที่บริหารแทกซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ได้มีรถแทกซี่จำนวนมาก แต่ มี smart algorithm ที่เชื่อมต่อ รถแท็กซี่ ผู้โดยสาร และ ราคาค่าโดยสารที่เหมาสม Alibaba บริษัทขายของออนไลน์ก็ไม่ได้มีสินค้าเป็นของตนเอง แต่มีการนำ algorithm มาใช้ในการเชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ขาย มีการแนะนำสินค้า มีระบบ automations มากมายที่สามารถรองรับ มีalgorithm ในการจัดการธุรกรรม ซื้อขายจำนวนมหาศาลได้ภายในไม่กี่วินาที Smart algorithm สามารถ disrupt ธุรกิจได้ หรือย่างที่ Garner เคยกล่าวว่าแนวโน้มในอนาคตจะเป็น  “Algorithmic Business” และมันจะเป็นพื้นฐานของทุกๆกิจกรรมในธุรกิจ   จากข้อมูล สู่ algorithm   ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมาก บริษัทและผู้บริโภคได่สริางข้อมูลจำนวนมหาศาล มากขึ้น หลากหลายขึ้นทุกนาที องค์กรอย่าง Walmart มีข้อมูลจากร้านค้าเป็น petabyte ต่อวัน แต่การเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลดังกล่าวนี่ ไม่เพียงพอต่อการสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งเลย องค์กรไม่ควรที่จะแค่การวิเคราะห์แบบง่ายๆกับข้อมูลเหล่านี้ สิ่งที่ควรทำคือ ค้นหา เข้าใจ และสร้าง คุณค่าของข้อมูล และนำมาพัฒนา algorithm ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ซ้ำๆ ทำให้เกิดประโยชน์แบบมากที่สุด Algorithm จะเป็นบ่งบอกว่าจะทำ action อะไร และมันจะถูกซ่อนอยู่ในระบบ หรือ software เพื่อให้ทำaction นั้นซ้ำๆ ซึ่ง action นี้เอง smart algorithm สามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์  มีรายงานจากมหาวิทยาลัย Oxford ในด้านนี้เหมือนกันว่า 35%ของงานในอ้งกฤษ จะมีความเสี่ยงต่อระบบ smart algorithm นี้ ซึ่งในอเมริกาเองก็มีรายงานคล้ายๆกันและมีตัวเลขความเสี่ยงถึง 47% ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น กองทุนและหลักทรัพย์ต่างๆเริ่มมีการนำ algorithm มาเขียนรายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถเขียนได้ถึง 2000 เรื่องต่อนาที แน่นอนครับรายงานเหล่านี้ อาจจะเขียนได้แค่รายงานพื้นฐานที่ มาจากตัวเลขทางการเงินง่ายๆ เล่า รายได้ รายจ่าย การปันผลต่างๆ แต่ robot journalist ก็สามารถทำให้คนหลายๆคนตกงานได้นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่ง น่าจะเป็น กองทุน Hong Kong VC ได้ใช้ algorithm ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อมาใช้ในการตัดสินใจเลือกลงทุน ซึ่ง algorithm นี้อาจจะยังไม่เก่งขนาดตัดสินใจเองได้ทั้งหมด แต่มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแนวโน้มของalgorithmจะมีส่วนกับการตัดสินใจมากขึ้น ตัวอย่างสุดท้าย น่าจะเป็น algorithm ของ Chef Watson ซึ่งสามารถทำตัวเองเป็น chef ส่วนตัวได้ โดยจะมี algorithm ที่สามารถ สร้างอาหารจานโปรดของคุณ จากข้อมูลวัตถุดิบทั้งโลกที่มี ข้อมูลสารเคมีต่างๆในอาหาร รสชาติอาหารที่มนุษย์ชอบ และ เมนูอาการต่างๆที่มีในอินเตอรเน็ต ผู้ใช้ระบบแค่กรอกข้อมูลบางอย่าง และ chef จะแนะนำอาหารจานโปรดให้ได้เลยครับ   แล้ววิธีการนำ algorithm มาใช้ต้องทำอย่างไร ในรายงานมีการแนะนำ 5 ขั้นตอนครับ ลองคิดดูว่าระบบอะไรในธุรกิจของคุณที่สามารถ automate ได้ ลองคิดนอกกรอบดู คิดในสิ่งที่อาจจะเป็นไปมาได้ ใครจะเชื่อว่ารายงานทางการเงินสามารถ automate ได้? รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นการสร้าง algorithm จำเป็นต้องใช้ข้อมูล ข้อมูลนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีการ integrate กันหรืออาจจะเแ็นข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจ และน่าจะมีผลทำให้เราพัฒนา algorithm ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เพราะแหล่งข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถทำให้เกิด algorithm ที่ดีได้ การพัฒนาalgorithm เป็นขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ มีการทดลองกับ training data การตรวจสอบทางสถิติ กับ test data การประเมินผล และที่สำคัญเป็นขั้นตอนต่อเนื่องและมีวงจรที่เป็นแบบแผน algorithmที่ดีจะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยไปเพื่อรองรองความต้องการทางธุรกิจ ลงมือทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกอีกครั้งค่อยๆปรับเปลี่ยนระบบที่มีอยู่ด้วย algorithm จนเกิดการเข้าใจและยอมรับในองค์กร   แปลและเรียบเรียง   โกเมษ Source: https://datafloq.com/read/algorithms-changing-business-how-to-leverage-them/1961                    

dsth_ml_logo

Machine learning คืออะไร?

Tweet Machine learning คืออะไร? หนึ่งในวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอัตโนมัติ ที่วาง ชุดคำสั่งไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาความรู้ที่น่าสนใจจากฐานข้อมูลในระบบ โดยไม่ต้องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่าหาข้อมูลน้ันที่ไหนตลอดเวลา ตัวอย่าง ของ machine learning รถgoogle ขับได้ด้วยตัวเอง สินค้าแนะนำ หนังแนะนำใน Amazon, NetFlix ลูกค้าทวีตถึงคุณ/ สินค้าคุณ ใน Twitter ระบบตรวจจับ การโกง วิเคราะห์การปรับราคา ผลลัพธ์ทาง web search เครดิต สกอร์ และข้อเสนอบัตรเครดิตใหม่ๆสำหรับลูกค้า การกรอง แสปม เพราะอะไรถึงเป็นที่นิยมมากขึ้น ฐานข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้น วิธีการ และการพัฒนาการคำณวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฐานเก็บข้อมูลมีราคาถูกลง Machine Learning วิธีที่นิยม Supervised learning โดยส่วนมากจะใช้ประวัติข้อมูลในอดีต เป็นโมเดลในการคำณวนผลลัพธ์ที่จะออกมากในอนาคต ชุดคำสั่งจะถูกกำกับไว้โดย output ที่ถูกกำหนดไว้แล้ว เมื่อ ใส่ input เข้าไป ชุดคำสั่งจะทำการเปรียบเทียบ output

dsthbanner

การศีกษา algorithm และ ประโยชน์ ของ Machine Learning

Tweet [Machine Learning][Essentials] http://www.scientificamerican.com/article/why-businesses-embrace-machine-learning-excerpt/ ในอนาคต ข้อมูลจะมากขึ้น ซับซ้อนขึ้นและมาเร็วขึ้น การที่ธุรกิจจะสามารถอยู่ได้นั้น จะต้องนำ technology หรือ smart engine เข้ามาข่วยเพื่อให้ธุรกิจทำงานได้ฉลาดมากขึ้นจาก ข้อมูล Big data ที่กำลังจะเข้ามา การศึกษา  เพื่อนำมาใช้กับธุรกิจ ใรอนาคต algorithmซึ่งเป็นพื้นฐานของ machine learning และเป็นหัวใจของ data science 2.0 จะไม่เพียงสำคัญกับธุรกิจ แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นกับการอยู่รอดครับ มาเริ่มศึกษาและเข้าใจมันเถอะครับ ‪#‎MachineLearningEsentials‬