settleSmall

เมืองอัจฉริยะ SMART CITY (กับความสำคัญของ Data Science)

Tweet SMART CITY (and Data Science) เป็นคำที่ใช้กันมากในปัจจุบัน ในเอเชีย ทั้ง จีน สิงค์โป เกาหลี อินเดีย มาเล อินโด ล้วนแล้วแต่พยายามที่จะสร้าง “เมืองอัจฉริยะ”ให้ได้ก่อนใครๆ จากหลายๆบทความ มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับ –>ส่วนใหญ่จะเน้น IT Solutions แต่จริงๆแล้วควรคิดให้ละเอียดก่อนว่าจะวางแผนอย่างไร และไม่ให้เกิดการ “Control of Monopoly” ของ Vendor เดียว –>Smart City สามารถเกิดได้จาก Smart Policy Marker –>Seeds of tomorrow’s smart cities need to be planted today เริ่มวันนี้ครับ –>Smart City ควรใช้ Data ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด การพัฒนาการศีกษา เพื่อให้เป็น Smart

citySmall

ฺBig Data, Telco และ Smart City

Tweet มีบทความสั้นๆแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ การนำ telecom (big) data มาช่วยในการบริหารจัดการ และพัฒนาเป็น smart city และ ปลอดภัยมากขิ้น ข้อมูลของ telecom (เช่น Call Record Detail (CDR) ) สามารถนำมาช่วยทำให้ เข้าใจถีง complete journey ของ ระบบคนส่ง (หรือแม้กระทั้งผู้ใช้มือถือ และ mobile devices) ซิ่งเมื่อมาประยุกต์ใช้กับ sensors และ connected devices ก็จะทำให้เห็นภาพรวมของระบบมากขิ้น คำถาม (และคำแนะนำ) ตอนท้ายก็น่าสนใจครับ Data alone is useless; it’s how cities choose to implement it that matters when it comes

IoT

Data Science กับ Internet of Things

Tweet [IoT][Analytics][Big Data] บทความจาก IBM ได้พูดถึงความสำคัญของ Internet of things ที่จะเป็นพื้นฐานของการเชื่อมต่อจุดเล็กๆทุกจุด ในทุกๆส่วนของโลก และรวมไปถึงตัวเราเองด้วย และการเชื่อมต่อที่เหมือนจะเป็น หมอก(fog)รอบๆตัวเรานั้นเองจะทำให้การประยุกต์ใช้ Big Data Analytics เป็นที่น่าสนใจมากๆในอนาคต ข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่จะถูกสร้างขึ้นมาทั้งในรูปแบบที่แปลกประหลาด รวดเร็ว และเยอะกว่าเดิมนั้นจะเป็นสิ่งที่ถ้าท้ายกับทุกๆ industry ในทุกๆธุรกิจ ที่จะนำเทคนิคต่างๆ ทั้ง. machine learning, deep learning, graph analysis, stream computing และ statistical algorithms ต่างๆเพื่อมาต่อสู้กับข้อมูลที่มาจากผลของ(fog) IoTในอนาคต Technology ต่างๆก็น่าสนใจมาก ทั้งtechnology ของIoT เอง(รวมทั้ง IPv6) Technology ของBig data infrastructure และ statistical tools ต่างๆ คงเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆสำหรับคนที่สนใจวิทยาศาสตร์ข้อมูล(data science

mobile-apps2

ความท้าท้าย ของ Big Data ที่มาจาก Mobile

Tweet [Big Data][Mobile Application] ถ้าจะพูดถีง (Big) Data ที่มีเพิ่มจำนวนมากขิ้นสุดในขณะนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นข้อมูลที่มาจาก mobile นะครับ มีบทความได้กล่าวถีงปรากฏการณ์ที่เรียกว่า immediate data และความต้องการ Insight ของ data ดังกล่าว แบบ real time, at the moment เพื่อนำมาตัดสินใจ และ นำเสนอ โฆษณา หรือ สื่อต่างๆกลับไปที่ mobile แล้วการที่จะทำ ระบบดังกล่าว หรือ Big Data Analytics สำหรับ Mobile Application มันมี ความท้าทายอย่างไรบ้าง Ben Kerschberg กล่าวไว้สามข้อ (แบบง่ายๆครับ) 1 ความท้าทายกับการรองรับ (Big) Data แบบปัจจุบันทีจะมีเพิ่มขิ้นเรื่อยๆ 2 ความท้าทายในการเก็บ ข้อมูล

quarks

Quarks เครื่องมือสำหรับการพัฒนา IoT

Tweet [Quarks][IoT] Cr: Bunyawat ‘s Bookmark   เป็น open-Source Product ที่รองรับการเขียน streaming บน Iot Device ทาง IBM ซิ่งเคยเป็นเข้าของ Steaming Product ตัวนี้ ได้ทำการ open source ให้ใช้กัน ซิ่งเป็น tool ที่รองรับ Kafka, Spark และ Storm. รายละเอียดตามลิ้งครับ –>http://quarks-edge.github.io/ –>http://techcrunch.com/2016/02/15/ibm-launches-quarks-open-source-development-tool-to-build-apps-from-iot-sensor-data/ Picture/Reference IBM Launches Quarks Open Source Development Tool To Build Efficient IoT Apps http://quarks-edge.github.io/  

smartHomeSmall

บ้านอัจฉริยะ ในอเมริกา จะมี เทคโนโลยีอะไรบ้าง SmartHome in US

Tweet รายงานจาก Forbe เกี่ยวกับอุปกรณ์ (smart device) ต่างๆในบ้านของคนในอเมริกา เริ่มมีการใช้ ที่วัดอุณภูมิติดอินเตอร์เน็ต ที่ป้องกันขโมย เครื่องดูดฝุ่นแบบ robot เปิดปิดไฟอัตโนมัติ จากแนวโน้มดังกล่าว น่าจะมีข้อมูล จาก device เหล่านี้อีกมามาย ทั้งข้อมูลจาก machine to machine และข้อมูลที่เกิดจาก app (compare/summarize/predict) อนาคตการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูล เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับ (Data Science for IoT) source: http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/10/06/how-prevalent-is-smart-technology-in-u-s-homes-infographic/?utm_campaign=ForbesTech&utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_channel=Business&linkId=17719244