environment-monitoring-using-technology

IoT & Open Source Farming

Tweet   อนาคตของฟาร์มอัจริยะด้วย IoT & Open Source Farming by Michael Tharrington Credit: ผู้ร่วมโครงการ Data Science Accelerate Program ครับ ‪#‎ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ครับ‬ แนวคิดการทำฟาร์มอัจฉริยะที่สามารถเป็นไปได้ในธุรกิจการเกษตร โดยต้องมีระบบควบคุมการเพาะปลูกที่มีความแม่นยำสูง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์และเทคนิคการทำการเกษตรแบบอัตโนมัติต่างมากมาย จากรายงานล่าสุดของ Beecham เรื่อง “Towards Smart Farming: Agriculture Embracing the IoT Vision” ได้มีการทำนายว่า อุตสาหกรรการผลิตอาหารต้องเพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ในปี 2050 เพื่อรองรับจำนวนประชากรโลกประมาณ 9.6 พันล้านคน นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่อง สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ที่ดีนมีจำกัด เชื้อเพลิงที่มีอยู่และต้นทุนของเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวสำหรับฟาร์มอัจฉริยะคืออะไร ข้อดีของ IoT ที่นำมาใช้ในฟาร์มอัจฉริยะได้แก่ การนำเซ็นเซอร์ใช้ในการวัด ผลผลิต ปริมาณน้ำฝน การรบกวนของศัตรูพืช และปริมาณธาตุอาหารต่างๆในดิน และนำเสนอข้อมูลที่แม่นยำสูง

IoT

ใครสร้าง Big Data? มนุษย์ หรือ Machine

Tweet [Machine vs Human][Data]   มีคำถามว่า (Big) Data ส่วนใหญ่มาจาก มนุษย์ หรือ Machine   มีการพูดคุยกันในห้องเรียนว่า มนุษย์เราโพส facebook กันมากมาย มันน่าจะทำให้เกิด Big Data มากกว่า IoT หรือ machine ซิ่งไม่น่าจะสร้างข้อมูลอะไรมากมาย แต่จาก บทความหลายๆแห่ง เช่น Gartner ได้ทำการวิจัยและแสดงให้เห็นว่า Data ที่เกิดส่วนใหญ่นั้น จะเกิดมาจาก Machine (reference) ไม่เพียงแค่นั้นครับ Curt Monash ยังกล่าวไว้เมื่อ 6 ปีที่แล้วว่า มนุษย์เรา จะเพิ่มขิ้นในอัตราที่ไม่มากด้วยกฎของ  Moore’s law และจะเพิ่มขื้นประมาณ 20% แต่ Machine เหรือ Transistor/Sensors ต่างๆนั้นเพิ่มขิ้นด้วยอัตรา 2000% ซิ่งถ้าเทียบกันด้วยอัตรานี้แล้ว มนุษย์แทบจไม่มีทางที่สร้างข้อมูลมากกว่า

cbinsights_startup-smart-city

Smarter City Data Startups

Tweet [Smart City][Startups] *source: http://whatsthebigdata.com/2016/03/28/55-smart-city-startups/   Smarter Cities Startup เป็นอีกกลุ่มหนี่งที่น่าสนใจครับ กลุ่มนี้เป็น Startup สำหรับ smart cities (IoT, smart data products) มีการแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มย่อย ตามข้อมูลและการใช้ ซิ่งแต่หละ startup ก็พัฒนา data (science) products Parking – มีการนำข้อมูลจาก sensors ต่างๆทั้งที่จอดรถ ข้อมูลจำนวนที่จอดรถ มีระบบการจองรถ มี parking analytics (ParkWhiz, Parkifi,MeterFeeder) Grid/Energy – มีการนำ Analytics, algorithm มาใช้กับข้อมูลที่เชือมต่อกันของทั้งของ sensor ต่างๆเพื่อ วิเคราะห์ การใช้ไฟฟ้า Data-Driven Urban Planning – มีการใช้ hyperlocal data

settleSmall

เมืองอัจฉริยะ SMART CITY (กับความสำคัญของ Data Science)

Tweet SMART CITY (and Data Science) เป็นคำที่ใช้กันมากในปัจจุบัน ในเอเชีย ทั้ง จีน สิงค์โป เกาหลี อินเดีย มาเล อินโด ล้วนแล้วแต่พยายามที่จะสร้าง “เมืองอัจฉริยะ”ให้ได้ก่อนใครๆ จากหลายๆบทความ มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับ –>ส่วนใหญ่จะเน้น IT Solutions แต่จริงๆแล้วควรคิดให้ละเอียดก่อนว่าจะวางแผนอย่างไร และไม่ให้เกิดการ “Control of Monopoly” ของ Vendor เดียว –>Smart City สามารถเกิดได้จาก Smart Policy Marker –>Seeds of tomorrow’s smart cities need to be planted today เริ่มวันนี้ครับ –>Smart City ควรใช้ Data ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด การพัฒนาการศีกษา เพื่อให้เป็น Smart

Rischio-Assunzione-Imc

ข้อมูลประกัน อีกหนี่งขุมทรัพย์การทำ Big Data Analytics

Tweet [Big Data][Insurance] ธุรกิจประกันก็เป็นอีกหนี่งธุรกิจที่มีการลงทุนทางด้าน Big Data นะครับ ไม่ได้มีแค่ telemetics แต่ยังมี use cases ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การ นำข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนกระบวนการทำประกัน (อาจจะมีการสร้าง recommendation model ที่แนะนำแบบ realtime หรือ การจัดกลุ่มลูกค้าให้เหมาะกับประกันชนิดต่างๆ ) การนำข้อมูลมาจัดทำ personazlied policies เพื่อให้ถูกใจ และ ประหยัดกับลูกค้า ซิ่งจะทำให้ บริษัทประกันได้กำไรสูงสูด การ นำข้อมูลมา ทำนาย ผู่ที่ จะ cancel policy (คล้ายๆกับ churn analysis ของ telecom) การนำข้อมูลมาป้องกัน ความเสี่ยงจาก Fraud   จริงๆแล้วธุรกิจประกันน่าจะเป็นธุรกิจแรกๆที่ใช้ Big Data เพราะน่าจะเป็นธุรกิจที่มี บุคคลากรทางด้านการคำนวนเบี้ยประกันซี่งเก่งทางด้าน สถิติอยู่แล้ว ประกอบกับการเก็บข้อมูลประวัติของลูกค้าเพื่อประกันชีวิต

University_of_Pittsburgh_Carnegie_Mellon_University_UPMC_Form_Alliance_to_Transform_Health_Care_through_Big_Data._ml

ประโยชน์ของ Big Data กับวงการ Healthcare

Tweet [Big Data][Healthcare] ประโยชน์ของ Big Data ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือกลุ่มของอุตสาหกรรมสุขภาพ การใช้ Big Data ในการรักษาพยาบาล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์อาการป่วย ทั้งของตัวเองและที่แชร์มาจากข้อมูลของคนอื่นทำให้เราสามารถวิเคราะห์อาการป่วยได้แม่นยำ วิเคราะห์วิธีการรักษาได้แม่นยำขึ้น  เช่น Fitbit  Jawbone หรือ Sumsang Gear Fit ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมที่ทำประจำวันไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับ การเดิน การวิ่ง ผ่าน Pedometer นี้   ในอนาคตอันใกล้ บริษัท Pittsburgh Health Data Alliance  ยังใช้ข้อมูลเรื่องของข้อมูลจากเครื่องบันทึกข้อมูลที่กล่าวมา ร่วมกับข้อมูลประกันสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ในการออกแบบประกันสุขภาพ  นอกจากนี้ Apple กับ IBM ได้ร่วมมือกันในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้กับระบบ Cloud ของ IBM (Watson Health) ซึ่งอาจจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่แห่งการรักษา แต่แน่นอนว่า การแบ่งปันข้อมูลก็ต้องตามมาด้วยความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเป็นของข้อมูล เช่นกัน เดือน

DataProducts

Data Products (Information, Knowledge,Intelligence)

Tweet [Data Product] หัวใจของ Data Science คือการสร้าง Data Product ครับ เริ่มตั้งแต่ปี 1980s ที่เราเริ่มสร้าง Data Product ที่เรียกว่า information โดยใช้ ระบบ OLTP, report,หรือ expert system ต่อมาก็เริ่มมี OLAP, decision support system, CRM, SCM เพื่อค้นหา data product ที่เรียกว่า knowledge และในขณะนี้เอง เมื่อมี smart wireless และ Big Data เข้ามา ก็จะเกิด data product แบบใหม่ๆ เช่น ML recommendation, optimization models, …. Welcome to

bank01

กระแส Fintech, KBTG, digital banking และ Data Science

Tweet [Digital Banking][4.0][Data Science] กระแส FinTech บ้านเราและทั่วโลกกำลังมาแรง และยิ่งมีการเปิดตัว Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) อันยิ่งใหญ่ไปเมื่อวาน น่าจะทำให้คนไทย หลายๆคนสนใจด้าน Digital Banking กันอีกมากยิ่งขื้น และ น่าจะมีหลายๆคำถามว่า Digital Banking มันไม่ได้มีมานานแล้วเหรอ ทำไมถีงมาพูดกันมากขิ้นในตอนนี้ และสุดท้าย มันจะมาเกียวข้องกับ สายงาน Data Science อย่างไร และ ถ้าเน้น Data Scientist สาขา Banking จะดีไหม ถ้าจะกล่าวถีงระดับขั้นตอนของ Digital Banking แล้วก็น่าจะกล่าวอ้างถีง รายงานของ Cisco ที่บรรยายถีง Digital Banking เป็นสี่ระดับ เริ่มตั้งแต่ เวอร์ชั่น 1 (E-Banking) ที่ มีการนำ IT เข้ามาใช้ มีระบบโทรศัพท์

citySmall

ฺBig Data, Telco และ Smart City

Tweet มีบทความสั้นๆแต่น่าสนใจเกี่ยวกับ การนำ telecom (big) data มาช่วยในการบริหารจัดการ และพัฒนาเป็น smart city และ ปลอดภัยมากขิ้น ข้อมูลของ telecom (เช่น Call Record Detail (CDR) ) สามารถนำมาช่วยทำให้ เข้าใจถีง complete journey ของ ระบบคนส่ง (หรือแม้กระทั้งผู้ใช้มือถือ และ mobile devices) ซิ่งเมื่อมาประยุกต์ใช้กับ sensors และ connected devices ก็จะทำให้เห็นภาพรวมของระบบมากขิ้น คำถาม (และคำแนะนำ) ตอนท้ายก็น่าสนใจครับ Data alone is useless; it’s how cities choose to implement it that matters when it comes

IoT

Data Science กับ Internet of Things

Tweet [IoT][Analytics][Big Data] บทความจาก IBM ได้พูดถึงความสำคัญของ Internet of things ที่จะเป็นพื้นฐานของการเชื่อมต่อจุดเล็กๆทุกจุด ในทุกๆส่วนของโลก และรวมไปถึงตัวเราเองด้วย และการเชื่อมต่อที่เหมือนจะเป็น หมอก(fog)รอบๆตัวเรานั้นเองจะทำให้การประยุกต์ใช้ Big Data Analytics เป็นที่น่าสนใจมากๆในอนาคต ข้อมูลจำนวนมหาศาล ที่จะถูกสร้างขึ้นมาทั้งในรูปแบบที่แปลกประหลาด รวดเร็ว และเยอะกว่าเดิมนั้นจะเป็นสิ่งที่ถ้าท้ายกับทุกๆ industry ในทุกๆธุรกิจ ที่จะนำเทคนิคต่างๆ ทั้ง. machine learning, deep learning, graph analysis, stream computing และ statistical algorithms ต่างๆเพื่อมาต่อสู้กับข้อมูลที่มาจากผลของ(fog) IoTในอนาคต Technology ต่างๆก็น่าสนใจมาก ทั้งtechnology ของIoT เอง(รวมทั้ง IPv6) Technology ของBig data infrastructure และ statistical tools ต่างๆ คงเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆสำหรับคนที่สนใจวิทยาศาสตร์ข้อมูล(data science

quarks

Quarks เครื่องมือสำหรับการพัฒนา IoT

Tweet [Quarks][IoT] Cr: Bunyawat ‘s Bookmark   เป็น open-Source Product ที่รองรับการเขียน streaming บน Iot Device ทาง IBM ซิ่งเคยเป็นเข้าของ Steaming Product ตัวนี้ ได้ทำการ open source ให้ใช้กัน ซิ่งเป็น tool ที่รองรับ Kafka, Spark และ Storm. รายละเอียดตามลิ้งครับ –>http://quarks-edge.github.io/ –>http://techcrunch.com/2016/02/15/ibm-launches-quarks-open-source-development-tool-to-build-apps-from-iot-sensor-data/ Picture/Reference IBM Launches Quarks Open Source Development Tool To Build Efficient IoT Apps http://quarks-edge.github.io/  

smartHomeSmall

บ้านอัจฉริยะ ในอเมริกา จะมี เทคโนโลยีอะไรบ้าง SmartHome in US

Tweet รายงานจาก Forbe เกี่ยวกับอุปกรณ์ (smart device) ต่างๆในบ้านของคนในอเมริกา เริ่มมีการใช้ ที่วัดอุณภูมิติดอินเตอร์เน็ต ที่ป้องกันขโมย เครื่องดูดฝุ่นแบบ robot เปิดปิดไฟอัตโนมัติ จากแนวโน้มดังกล่าว น่าจะมีข้อมูล จาก device เหล่านี้อีกมามาย ทั้งข้อมูลจาก machine to machine และข้อมูลที่เกิดจาก app (compare/summarize/predict) อนาคตการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูล เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับ (Data Science for IoT) source: http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/10/06/how-prevalent-is-smart-technology-in-u-s-homes-infographic/?utm_campaign=ForbesTech&utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_channel=Business&linkId=17719244