watch-workout-indoor-run-heartrate

มิติใหม่ของการวิจัยสุขภาพกับ Apple Software

Tweet มิติใหม่ของการวิจัยสุขภาพกับ Apple Software   เดือนมีนาคม ปี 2015 ที่ผ่านมา Apple ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น ResearchKit เพื่อช่วยนักวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากเครื่องมือที่เขาใช้ เช่น Iphone Ipod Apple watch หรือ นาฬิกาต่าง ๆ ซึ่งโรงพยาบาล Mount Sinai ได้ร่วมมือกับ Apple ในการทำวิจัยโรคหืดหอบ (Asthma) ซึ่งกว่า 8,600 คน เข้าร่วมในโครงการวิจัยผ่าน ResearchKit ดังกล่าว กว่าร้อยละ 87 อยู่นอกเมืองนิวยอร์ค และ นิวเจอร์ซี่ ซึ่งมีกลุ่มที่เป็นโรคในระดับรุนแรงมากกว่าที่คาดและนี่อาจจะเป็นเพราะ Application ทำให้มีการเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ดีขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้มีข้อจำกัดว่า กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาในระดับ College และมีรายได้สูงกว่า 60,000 เหรียญต่อปี ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่สามารถซื้อ Iphone ได้และสนใจในงานวิจัย   ผู้เขียน

University_of_Pittsburgh_Carnegie_Mellon_University_UPMC_Form_Alliance_to_Transform_Health_Care_through_Big_Data._ml

ประโยชน์ของ Big Data กับวงการ Healthcare

Tweet [Big Data][Healthcare] ประโยชน์ของ Big Data ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือกลุ่มของอุตสาหกรรมสุขภาพ การใช้ Big Data ในการรักษาพยาบาล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์อาการป่วย ทั้งของตัวเองและที่แชร์มาจากข้อมูลของคนอื่นทำให้เราสามารถวิเคราะห์อาการป่วยได้แม่นยำ วิเคราะห์วิธีการรักษาได้แม่นยำขึ้น  เช่น Fitbit  Jawbone หรือ Sumsang Gear Fit ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมที่ทำประจำวันไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับ การเดิน การวิ่ง ผ่าน Pedometer นี้   ในอนาคตอันใกล้ บริษัท Pittsburgh Health Data Alliance  ยังใช้ข้อมูลเรื่องของข้อมูลจากเครื่องบันทึกข้อมูลที่กล่าวมา ร่วมกับข้อมูลประกันสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ในการออกแบบประกันสุขภาพ  นอกจากนี้ Apple กับ IBM ได้ร่วมมือกันในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้กับระบบ Cloud ของ IBM (Watson Health) ซึ่งอาจจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่แห่งการรักษา แต่แน่นอนว่า การแบ่งปันข้อมูลก็ต้องตามมาด้วยความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเป็นของข้อมูล เช่นกัน เดือน

NG

Florence Nighingale

Tweet [Statistics][Visualization]   น่าสนใจครับ บทนำของหนังสือ Practical Predictive Analytics and Decisioning Systems for Medicine ได้กล่าวถีงความสำคัญของ สถิติไว้อย่างน่าสนใจ Florence Nighingale ได้เปลี่ยนแปลงอาชีพของเธอซิ่งเป็นพยาบาลและดูเหมือนจะต่ำต้อย ให้เป็น อาชีพที่มีความสำคัญใน โรงพยาบาล เธอ เล็งเห็นถีงประโยชน์ของ medical data และการทำ statistical visualization (polar diagram) และมันทำให้เป็นต้นกำเนิดของ Modern Nursing informatics ในปัจจุบัน “To understand God’s thoughts we must study statistics, for these are the measure of his purpose.” ― Florence Nightingale ‪#‎dsth‬‪#‎ds4health‬

Screen Shot 2015-12-07 at 10.05.31 PM

Machine Learning Essentials – in healthcare

Tweet [Machine Learning][Healthcare] ในปัจจุบันมีการใช้ Machine Learning Algorithm ในชิวิตประจำวันมากมาย Google ใช้ ML Algorithm ในการค้นหาสิ่งต่างๆใน internet Netflix ใช้ algo ในการแนะนำหนังที่เราอยากดู E-Harmoney ใช้ algo ในการค้นหาคนที่จะรักเรา ในอนาคต จะมีการนำ Machine Learning กับ healthcare ต่อเข้ากับข้อมูลสุขภาพ ต่อเข้ากับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แบบ real time ต่อเข้ากับ personal health device และหวังว่า จะทำให้ชิวิตพวกเราแข็งแรงขิ้น มีโรคน้อยลง และ อายุยืนมากขิ้นครับ Source: http://www.sas.com/en_us/insights/articles/big-data/machine-learning-wearable-devices-healthier-future.html?utm_source=LINKEDIN_COMPANY&utm_medium=social&utm_campaign=Big%20Data&postid=332279037

dsth_healthcare

บทบาทของ Big Data ใน Healthcare industry

Tweet บทบาทของ Big Data ใน Healthcare industry ผลกระทบจาก Big Data ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการ healthcare อย่างมาก เริ่มตั้งแต่ข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาอย่างมหาศาล ทั้งจากข้อมูลใน รพ ที่ถูกแปลงจาก กระดาษเป็น digital ข้อมูลจาก Internet of Things (ทั้ง personal wearables และ อุปกรณ์การแพทย์ที่ต่อเข้ากับ internet) ด้าน รัฐบาล (โดยเฉพาะใน สหรัฐอเมริกา) ก็ได้มีบทบาทในการพลักดันในการติดตั้งระบบ electronic health records ใน โรงพยาบาล และยังมีการออกกฏระเบียบมากมาย ซิ่งต้องนำ  technology มาช่วยในการจัดการ ทั้งในด้านการเก็บข้อมูลที่รวดเร็ว การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และ เรื่อง privacy ต่างๆด้วย จาก รายงาน ของ Mckinsey กล่าวถีง ผลกระทบของ (healthcare) Big

dsth

healthcare analytic

Tweet ประเภทของ healthcare analytic (in Big Data Era) Descriptive Analytics – อธิบายว่าเป็นอะไร เล่าได้ว่าเกิดเพราะอะไร Predictive Analytics – คาดการได้ว่าจะเป็นอะไร Prescriptive Analytics – รู้ว่าเป็นอะไร และ จะแนะนำยาอะไร Source: https://www.healthcatalyst.com/prescriptive-analytics-improving-health-care

11800230_932491906794057_8089519973168223540_n

ทำไมไม่มีใครทำงานเกี่ยวกับ healthcare data

Tweet ทำไมถีงไม่มีใครทำงานเกี่ยวกับ healthcare data (Data Science in healthcare) อาจจะเป็นเพราะต้องใช้ความเข้าใจและทักษะหลายๆด้าน ซิ่ง จะต้องมีทั้ง (1) ความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์ (2) ความรู้ทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพ และ (3) ความรู้ทางด้านการสร้างโมเดล healthcare คนที่ถนัด ทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพ ไม่ชอบ IT และคน IT ไม่ชอบเรื่องการแพทย์ คนที่ชอบทั้งเรื่องการแพทย์และ IT ก็มักจะเลือกทำการแพทย์ (ฟังดูงงๆ แต่อ่านหลายๆรอบอาจจะเข้าใจ) วิธีที่ data science Thailand แนะนำ (ไม่ได้เฉพาะ healthcare data) คือ การรวมทีมที่มี ของคนอย่างน้อยสองคนเพื่อให้มี ความเข้าใจและทักษะในสามด้าน คือ (1) ความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์ (2) ความรู้ทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพ และ (3) ความรู้ทางด้านการสร้างโมเดล healthcare มาร่วมกันสร้าง data

dsth_healthcare

ข้อมูล healthcare มีอะไรบ้าง?

Tweet มีคนถามว่า ข้อมูล healthcare มีอะไรบ้าง? เอาแบบง่ายๆนะครับ มันมีหลายด้านมาก และที่ เป็น Big Data ก็เช่น ข้อมูลสุขภาพ (personal health and wellness) ข้อมูลโรงพยาบาล (hospital) ข้อมูล public health ข้อมูล personal health กับ IoT แต่หละอันก็จะมี Big Data ที่ต่างกัน และ มี model ที่ต่างกันครับ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลสุขภาพ เราเอาข้อมูล คนไทยที่ออกกำลังกายมาทำเป็น model ว่า ออกกำลังกายอย่างไรถึงจะสุขภาพดี แล้วก็ต่อกับข้อมูลสุขภาพใน Apple Watch เพื่อเปรียบเทียบว่าจะสุขภาพเป็นอย่างไรจากการเดินในสิบวัน และrecommend วิธีการออกกำลังกายเพิ่มให้อีก

5002

Why healthcare data is difficult?

Tweet จากเวป https://www.healthcatalyst.com/5-reasons-healthcare-data-is-difficult-to-measure ทำไม การวิเคราะห์ข้อมูล healhcare ถีงยากมาก Location Data format Data definition Data Complexity Data Structure Regulations & Requirement https://www.healthcatalyst.com/wp-content/uploads/2014/06/infographic-why-healthcare-data-is-difficult-aug20.png healthcare data

DatainHealthcare

ข้อมูล ในด้าน Healthcare

Tweet Big Data ในธุรกิจ ของธุรกิจ healthcare (สุขภาพ,คนไข้,การรักษา,ยา,การออกกำลังกาย) ภายในปี 2020 ข้อมูล 80% ของข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในถูกส่งผ่าน Cloud –> แสดงว่ามันจะเป็น digital health record เกือบทั้งหมด ภายในปี 2018 ข้อมูล 65% Consumer Transactions with healthcare จะอยู่บน Mobile –>แสดงว่าจะมีการประมวณผล ผ่าน mobile ซิ่งจะเกิดการใช้ร่วมกับข้อมูลที่อยู่ใน mobile ต่างๆเช่น ข้อมูลใน app, ข้อมูลการ chat, ข้อมูล geolocation และที่สำคัญ น่าจะมีการประมวณผลอย่างรวดเร็ว แบบ real-time และ streaming อีกเยอะเลยครับ (spark มาแน่นอน) http://datascienceth.com/healthcaredatacsc/ ‪#‎dsth‬ ‪#‎dsth4Healthcare‬ ‪#‎BuildThaiDataScientists‬