Rischio-Assunzione-Imc

ข้อมูลประกัน อีกหนี่งขุมทรัพย์การทำ Big Data Analytics

Tweet [Big Data][Insurance] ธุรกิจประกันก็เป็นอีกหนี่งธุรกิจที่มีการลงทุนทางด้าน Big Data นะครับ ไม่ได้มีแค่ telemetics แต่ยังมี use cases ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การ นำข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนกระบวนการทำประกัน (อาจจะมีการสร้าง recommendation model ที่แนะนำแบบ realtime หรือ การจัดกลุ่มลูกค้าให้เหมาะกับประกันชนิดต่างๆ ) การนำข้อมูลมาจัดทำ personazlied policies เพื่อให้ถูกใจ และ ประหยัดกับลูกค้า ซิ่งจะทำให้ บริษัทประกันได้กำไรสูงสูด การ นำข้อมูลมา ทำนาย ผู่ที่ จะ cancel policy (คล้ายๆกับ churn analysis ของ telecom) การนำข้อมูลมาป้องกัน ความเสี่ยงจาก Fraud   จริงๆแล้วธุรกิจประกันน่าจะเป็นธุรกิจแรกๆที่ใช้ Big Data เพราะน่าจะเป็นธุรกิจที่มี บุคคลากรทางด้านการคำนวนเบี้ยประกันซี่งเก่งทางด้าน สถิติอยู่แล้ว ประกอบกับการเก็บข้อมูลประวัติของลูกค้าเพื่อประกันชีวิต

bank01

กระแส Fintech, KBTG, digital banking และ Data Science

Tweet [Digital Banking][4.0][Data Science] กระแส FinTech บ้านเราและทั่วโลกกำลังมาแรง และยิ่งมีการเปิดตัว Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) อันยิ่งใหญ่ไปเมื่อวาน น่าจะทำให้คนไทย หลายๆคนสนใจด้าน Digital Banking กันอีกมากยิ่งขื้น และ น่าจะมีหลายๆคำถามว่า Digital Banking มันไม่ได้มีมานานแล้วเหรอ ทำไมถีงมาพูดกันมากขิ้นในตอนนี้ และสุดท้าย มันจะมาเกียวข้องกับ สายงาน Data Science อย่างไร และ ถ้าเน้น Data Scientist สาขา Banking จะดีไหม ถ้าจะกล่าวถีงระดับขั้นตอนของ Digital Banking แล้วก็น่าจะกล่าวอ้างถีง รายงานของ Cisco ที่บรรยายถีง Digital Banking เป็นสี่ระดับ เริ่มตั้งแต่ เวอร์ชั่น 1 (E-Banking) ที่ มีการนำ IT เข้ามาใช้ มีระบบโทรศัพท์

bank

Data Science, Banking และ FinTech

Tweet [Data Science][Banking][FinTech]   มีรายงานที่น่าสนใจกับ ความสำคัญของการนำ Data Science มาใช้กับ Fin Tech Startup ครับ By Cornelia Lévy-Bencheton ในธุรกิจการเงินการธนาคาร ข้อมูล เป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลเยอะก็ยิ่งสำคัญนะครับ แต่ การเก็บข้อมูลเยอะๆแต่ไม่มีการพัฒนาต่อยอด หรือ ค้นหา ความหมาย หรือ ความรู้จาก ข้อมูลนั้นๆ ถือเป็นการสูญเสียโอกาสอย่างยิ่ง ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา มีการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซิ่งทำให้ ธนาคารขนาดใหญ่ มีงบประมาณน้อย หรือ มีงบก็อาจจะเน้นไปในด้านความปลอดภัย การตรวจสอบความถูกต้อง มากกว่าการค้นหาสิ่งใหม่ๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาสู่ตลาด มาให้กับลูกค้า หรือ บางครั้ง อาจจะละเลยการนำเทคโนโลยี ซิ่งมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และการชลอตัวของ ธนาคารขนาดใหญ่นี่เอง ทำให้ startupเล็กๆสามารถ นำ ศาสตร์ที่วิเคราะห์ข้อมูล มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางธนาคารและการเงิน ทำให้เกิดการ disrupt

DSTH

Data Science @ Paypal

Tweet H2O World – Data Science w/ Big Data in a Corporate Environment – Nachum Shacham Sharing by Sri Ambati   Data Science w Big Data ที่ Paypal เป็นอย่างไรมาดู presentation จาก Nachum Shacham, Principal Data Scientist ได้เลยครับ Links to Slides H2O World – Data Science w/ Big Data in a Corporate Environment – Nachum Shacham from Sri

DataInBanking

Big Data ในธุรกิจการเงินการธนาคาร (Finance and Banking)

Tweet ภายในปี 2018 ทุกๆ ธนาคารจะมีการนำ social media data มาใชในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมุลอื่นๆของธนาคาร (การฝากเงิน การให้กู้ยิม การทำ CRM เป็นต้น) –> แสดงว่า ต้องมีการเตรียมการ Big Data Technologies ก่อนล่วงหน้า 2-3 ปี หรือ ตอนปี 2016 ต้องเริ่มแล้วครับ –> แสดงว่า ต้องหาคนแล้วครับ สร้าง Data Science Team http://datascienceth.com/bankingdatacsc/ Credit to CSC Article – INNOVATION ACROSS INDUSTRIES ‪#‎dsth‬ ‪#‎dsth4FinancialBanking‬ ‪#‎BuildThaiDataScientists‬  

DataScience

Watson Explorer และ Watson Developer Cloud services on Bluemix

Tweet สำหรับผู้ที่สนใจ Watson Explor (Search and content analytics) และ Watson Developer Cloud ครับ ตัวอย่างการใช้ Watson Explorer และ Watson Developer Cloud services on Bluemix Watson-Explorer/wex-wdc-integration-samples credit to https://github.com/Watson-Explorer/wex-wdc-integration-samples