DataProducts

Data Products (Information, Knowledge,Intelligence)

Tweet [Data Product] หัวใจของ Data Science คือการสร้าง Data Product ครับ เริ่มตั้งแต่ปี 1980s ที่เราเริ่มสร้าง Data Product ที่เรียกว่า information โดยใช้ ระบบ OLTP, report,หรือ expert system ต่อมาก็เริ่มมี OLAP, decision support system, CRM, SCM เพื่อค้นหา data product ที่เรียกว่า knowledge และในขณะนี้เอง เมื่อมี smart wireless และ Big Data เข้ามา ก็จะเกิด data product แบบใหม่ๆ เช่น ML recommendation, optimization models, …. Welcome to

s2

Mr Mavin – Spark and Human

Tweet [Spark][Real-Time] เป็นหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจกับการใช้ Spark ครับ IBM ได้สร้างหุ่นยนต์ที่มีการเรียนรู้ และ เป๋ายิ่งฉุบได้ หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้pattern ของการออกกระดาษ กรรไกร ของผู้เล่นได้แล้วครับ     สิ่งที่น่าสนใจคือ มีการสร้าง algorithm ที่พูดโต้ตอบ แกล้งแซวให้เหมือนจริงด้วยครับ(ถุงแม้ว่าอาจจะใช้แค่ if then else ธรรมดา) และสิ่งที่น่าชื่นชมคือ Marvin มักจะไม่ชนะขาดครับ จะแค่ชนะ3-2หรือ 3-1 ครับ (อันนี้ผมอาจจะคิดมากไปเองครับ) เบื้องหลังของความ smart algorithm นี้คงจะประกอบไปด้วย การนำ machine มา learning การเลือกใช้ค้อนกระดาษกรรไกรของผู้ที่เคยเล่นมาก่อน บวกกับการอ่านรูปร่างลักษณะขอมือผู้แข่งขันเพราะต้องแปลภาษามือเป็นภาษาmachine แล้วจึงตัดสินใจว่าจะชนะแพ้หรือเสมอครับ น่าสนใจครับ ทางทีมงานได้มีโอกาสไปลองแข่งกับMarvinแล้วนะครับ ไก้ผลว่าเราชนะ3-1และMarvin ยังไม่สามารถตามความคิดของคนไทยได้ ทั้งในด้านการเขย่ามือ การสลับนิ้วหรือ การหงายมือ คนไทยเราสามารถทำให้ smart algorithm มึนได้ครับ

ds_share

Business Analytics@NIDA

Tweet [Data Science][Business Analytics][NIDA][ป โท] หลักสูตรที่น่าสนใจครับ Business Analytics and Research จะเป็นส่วนที่สำคัญของการเป็น Data Scientist ครับ สนใจสมัครได้ตามลิ้งเลยครับ