customer

Customer Analytics 720

Tweet [Customer 720][Analytics] มีคนเคยกล่าวไว้ว่าคือพระเจ้า อยากได้อะไรก็ต้องได้ แต่ถ้าเรามีระบบที่สามารถเข้าใจลูกค้าและสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจตรงเวลาก็น่าจะเป็นสิ่งดี มีความพยายามมานานในการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า เข้าใจสภาพแวดล้อมรอบๆตัวของลูกค้า พฤติกรรม ความสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจ สิ่งๆต่างๆของลูกค้า แบบ 360 องศา แต่ในปัจจุบัน big data ได้เข้ามามีบทบาท ทั้งข้อมูล social media, ข้อมูล Internet of things เช่น ข้อมูลการเดิน การวิ่ง ชอบวิ่งกับใคร หรือ เวลากินข้าวชอบค้นหาด้วย app อะไร กินแล้วชอบถ่ายรูปมุมไหน ล้วนแล้วแต่เป็น สิ่งที่มากกว่าแค่รอบๆตัวลูกค้าแล้วครับ และในขณะนี้ ธุรกิจต้องการเข้าใจลูกค้าถึง 720 องศาแล้วครับ ไม่ใช่แค่รอบตัว แต่ลึกไปจนถึงการโพสครั้งแรก พฤติกรรมแรกที่ทำ และกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมเหล่านั้นร่วมกัน มีบทความแนะนำให้อ่านครับ เป็นกูรูคนหนึ่งของทีม Data Science Thailand ครับ ขอบคุณครับ https://datascience.cafe/cafe/2016/04/02/720-degree-view-line-rabbit/