ข้อมูลประกัน อีกหนี่งขุมทรัพย์การทำ Big Data Analytics

[Big Data][Insurance]

ธุรกิจประกันก็เป็นอีกหนี่งธุรกิจที่มีการลงทุนทางด้าน Big Data นะครับ ไม่ได้มีแค่ telemetics แต่ยังมี use cases ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น

  1. การ นำข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนกระบวนการทำประกัน (อาจจะมีการสร้าง recommendation model ที่แนะนำแบบ realtime หรือ การจัดกลุ่มลูกค้าให้เหมาะกับประกันชนิดต่างๆ )
  2. การนำข้อมูลมาจัดทำ personazlied policies เพื่อให้ถูกใจ และ ประหยัดกับลูกค้า ซิ่งจะทำให้ บริษัทประกันได้กำไรสูงสูด
  3. การ นำข้อมูลมา ทำนาย ผู่ที่ จะ cancel policy (คล้ายๆกับ churn analysis ของ telecom)
  4. การนำข้อมูลมาป้องกัน ความเสี่ยงจาก Fraud

 

จริงๆแล้วธุรกิจประกันน่าจะเป็นธุรกิจแรกๆที่ใช้ Big Data เพราะน่าจะเป็นธุรกิจที่มี บุคคลากรทางด้านการคำนวนเบี้ยประกันซี่งเก่งทางด้าน สถิติอยู่แล้ว ประกอบกับการเก็บข้อมูลประวัติของลูกค้าเพื่อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ไว้อย่างมหาศาล
ธุรกิจนี้น่าสนใจครับ (นอกจาก telco และ banking)

 

Source: http://www.predictiveanalyticsworld.com/patimes/big-data-is-making-a-splash-in-the-insurance-industry/

http://www.intermediachannel.it/wp-content/uploads/2013/04/Rischio-Assunzione-Imc.jpg

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *