ประโยชน์ของ Big Data กับวงการ Healthcare

[Big Data][Healthcare]

ประโยชน์ของ Big Data ที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือกลุ่มของอุตสาหกรรมสุขภาพ การใช้ Big Data ในการรักษาพยาบาล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์อาการป่วย ทั้งของตัวเองและที่แชร์มาจากข้อมูลของคนอื่นทำให้เราสามารถวิเคราะห์อาการป่วยได้แม่นยำ วิเคราะห์วิธีการรักษาได้แม่นยำขึ้น  เช่น Fitbit  Jawbone หรือ Sumsang Gear Fit ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลกิจกรรมที่ทำประจำวันไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับ การเดิน การวิ่ง ผ่าน Pedometer นี้

 

ในอนาคตอันใกล้ บริษัท Pittsburgh Health Data Alliance  ยังใช้ข้อมูลเรื่องของข้อมูลจากเครื่องบันทึกข้อมูลที่กล่าวมา ร่วมกับข้อมูลประกันสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ในการออกแบบประกันสุขภาพ  นอกจากนี้ Apple กับ IBM ได้ร่วมมือกันในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้กับระบบ Cloud ของ IBM (Watson Health) ซึ่งอาจจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่แห่งการรักษา แต่แน่นอนว่า การแบ่งปันข้อมูลก็ต้องตามมาด้วยความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเป็นของข้อมูล เช่นกัน เดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Anthem บริษัทประกันขนาดใหญ่ใน สหรัฐฯ โดนแฮ็คฐานข้อมูลสุขภาพ กว่า 80 ล้าน เร็คคอร์ดไป แต่ Big Data ก็ต้องการการพัฒนาต่อไป

 

 

ที่มา http://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/04/21/how-big-data-is-changing-healthcare/2/#1f43ba55b7af

ผู้เขียน: Bernard Marr 

แปลและเรียบเรียงโดย Frankie Sila, Data Science Thailand Team

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *