DataInBanking

Big Data ในธุรกิจการเงินการธนาคาร (Finance and Banking)

Tweet ภายในปี 2018 ทุกๆ ธนาคารจะมีการนำ social media data มาใชในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมุลอื่นๆของธนาคาร (การฝากเงิน การให้กู้ยิม การทำ CRM เป็นต้น) –> แสดงว่า ต้องมีการเตรียมการ Big Data Technologies ก่อนล่วงหน้า 2-3 ปี หรือ ตอนปี 2016 ต้องเริ่มแล้วครับ –> แสดงว่า ต้องหาคนแล้วครับ สร้าง Data Science Team http://datascienceth.com/bankingdatacsc/ Credit to CSC Article – INNOVATION ACROSS INDUSTRIES ‪#‎dsth‬ ‪#‎dsth4FinancialBanking‬ ‪#‎BuildThaiDataScientists‬  

consumer

ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจค้าปลีก ร้านค้า (Retail)

Tweet ในปัจจุบัน ได้มีการพูดถีงผลกระทบของ Disruptive Technology ต่อธุรกิจ มีการคาดการของการเพิ่มข้อมูลอย่างมากมาย สนใจลองดู infographics ของธุรกิจ Manufacturing ได้ครับ 48% ของร้านค้าจะมีการนำเอา พฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้ามาวิเคราะห์ เพื่อขายในร้านค้าครับ Credit to CSC Article – INNOVATION ACROSS INDUSTRIES

DataInManu

Big Data ในอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)

Tweet Big Data ในธุรกิจ ของธุรกิจ Manufacturing(สินค้า, วัตถุดิบ, การขนส่ง..) ภายในปี 2020 จะมี devices ที่ connected กัน มากกว่า 30,000 ล้านชิ้น –> แสดงว่า IoT จะมีส่วนสำคัญในการทำ (Big) Data Analytics และ การทำ cloud/fog computing ก็จะเป็นพื้นฐานของการเก็บ ประมวนผลข้อมูล ภายในปี 2018 ข้อมูล 65% ของโรงงานอุตสาหกรรม ที่มี มากกว่า 10 โรงงานจะลงทุนกับ Operational Intelligence –>แสดงว่าจะมีระบบที่สามารถ ลด ค่าใช้จ่าย จะเป็นที่นิยมมากๆ (IoT + Data Analytics + Predict waste) http://datascienceth.com/manufacturingdatacsc/ ‪#‎dsth‬

DataScience

Watson Explorer และ Watson Developer Cloud services on Bluemix

Tweet สำหรับผู้ที่สนใจ Watson Explor (Search and content analytics) และ Watson Developer Cloud ครับ ตัวอย่างการใช้ Watson Explorer และ Watson Developer Cloud services on Bluemix Watson-Explorer/wex-wdc-integration-samples credit to https://github.com/Watson-Explorer/wex-wdc-integration-samples

insurance

Data in Insurance?

Tweet [Data Science][impact of Disruptive Technology][Insurance] ในปัจจุบัน ได้มีการพูดถีงผลกระทบของ Disruptive Technology ต่อธุรกิจ มีการคาดการของการเพิ่มข้อมูลอย่างมากมาย สนใจลองดู infographics ของธุรกิจ ประกันได้ครับ (รับสมัคร นักอ่านที่ชอบบทความเกี่ยวกับ Data และ Insurance)

dsth

healthcare analytic

Tweet ประเภทของ healthcare analytic (in Big Data Era) Descriptive Analytics – อธิบายว่าเป็นอะไร เล่าได้ว่าเกิดเพราะอะไร Predictive Analytics – คาดการได้ว่าจะเป็นอะไร Prescriptive Analytics – รู้ว่าเป็นอะไร และ จะแนะนำยาอะไร Source: https://www.healthcatalyst.com/prescriptive-analytics-improving-health-care

11800230_932491906794057_8089519973168223540_n

ทำไมไม่มีใครทำงานเกี่ยวกับ healthcare data

Tweet ทำไมถีงไม่มีใครทำงานเกี่ยวกับ healthcare data (Data Science in healthcare) อาจจะเป็นเพราะต้องใช้ความเข้าใจและทักษะหลายๆด้าน ซิ่ง จะต้องมีทั้ง (1) ความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์ (2) ความรู้ทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพ และ (3) ความรู้ทางด้านการสร้างโมเดล healthcare คนที่ถนัด ทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพ ไม่ชอบ IT และคน IT ไม่ชอบเรื่องการแพทย์ คนที่ชอบทั้งเรื่องการแพทย์และ IT ก็มักจะเลือกทำการแพทย์ (ฟังดูงงๆ แต่อ่านหลายๆรอบอาจจะเข้าใจ) วิธีที่ data science Thailand แนะนำ (ไม่ได้เฉพาะ healthcare data) คือ การรวมทีมที่มี ของคนอย่างน้อยสองคนเพื่อให้มี ความเข้าใจและทักษะในสามด้าน คือ (1) ความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์ (2) ความรู้ทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพ และ (3) ความรู้ทางด้านการสร้างโมเดล healthcare มาร่วมกันสร้าง data

dsth_healthcare

ข้อมูล healthcare มีอะไรบ้าง?

Tweet มีคนถามว่า ข้อมูล healthcare มีอะไรบ้าง? เอาแบบง่ายๆนะครับ มันมีหลายด้านมาก และที่ เป็น Big Data ก็เช่น ข้อมูลสุขภาพ (personal health and wellness) ข้อมูลโรงพยาบาล (hospital) ข้อมูล public health ข้อมูล personal health กับ IoT แต่หละอันก็จะมี Big Data ที่ต่างกัน และ มี model ที่ต่างกันครับ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลสุขภาพ เราเอาข้อมูล คนไทยที่ออกกำลังกายมาทำเป็น model ว่า ออกกำลังกายอย่างไรถึงจะสุขภาพดี แล้วก็ต่อกับข้อมูลสุขภาพใน Apple Watch เพื่อเปรียบเทียบว่าจะสุขภาพเป็นอย่างไรจากการเดินในสิบวัน และrecommend วิธีการออกกำลังกายเพิ่มให้อีก

5002

Why healthcare data is difficult?

Tweet จากเวป https://www.healthcatalyst.com/5-reasons-healthcare-data-is-difficult-to-measure ทำไม การวิเคราะห์ข้อมูล healhcare ถีงยากมาก Location Data format Data definition Data Complexity Data Structure Regulations & Requirement https://www.healthcatalyst.com/wp-content/uploads/2014/06/infographic-why-healthcare-data-is-difficult-aug20.png healthcare data

dsth_career

Senior IT Manager – Business Intelligence and Human Resources Systems:

Tweet Senior IT Manager – Business Intelligence and Human Resources Systems: Senior IT Manager Job Title: Senior IT Manager – Business Intelligence and Human Resources Systems   Introduction: Bring your extensive Business Intelligence (BI) and Data Warehousing (DWH) knowledge and combine it with Human Resources Systems and Applications.  Make sure that all data, BI, analytics,

Screen Shot 2015-10-02 at 11.18.34 AM

Vice President, Business Intelligence

Tweet Vice President, Business Intelligence: Vice President, Business Intelligence Job Title: Vice President, Business Intelligence Introduction: Calling on all Senior Business Intelligence Executives for a great opportunity to manage end-to-end Business Intelligence activities for both technology and business areas.  You will handle the technical architecture and development, implementation and operations for big data management for

dataops

DataOps

Tweet [Data Science][Operation][DataOps] ศัพท์ใหม่เกิดขิ้นทุกวันครับ วันนี้ขอเสนอ DataOps = Data Science + Operation DataOps เป็นกระบวนการที่ทำให้ Data Science Process ง่ายขิ้น Data Science Team (data engineers, data scientists and other data professionals) มีการทำงานร่วมกัน สือสาร และ automate กันอย่างมีประสิทธ์ภาพ Bergh จาก DataKitchen แนะนำกระบวนการ DataOps ที่ชื่อ “analytic development method” ซิ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนครับ ให้ environment ไว้ทดลอง model, testing (แยกจาก day-to-day operation) ให้ Tool และ UI

image

Data Science for Social Goods

Tweet [Data Science][For Social Good] [Better for Thai] วิทยาศาสตร์ข้อมูล(Data Science) เกิดขึ้นเพราะ Data ในปัจจุบันมีมาก และ มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆมากมาย (Big Data and Open Data) รวมไปถึงข้อมูลที่เหมาะสำหรับพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารสุข (social good data) ขณะนี้มี ผู้ที่สนใจ data science หลายๆคน ได้มาทำData Science for Social goods เน้นผลข้อมูล (data product) เพื่อพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพครับ เมืองไทยน่าสนับสนุนเป็นอย่างมาก แทนที่จะมาสร้างmodelเพื่อให้ลูกค้ากด banner มาวิเคราห์ข้อมูลเพื่อนสังคม ดีกว่าครับ http://dssg.io/faq/

dsth_now

How to Become a Data Scientist?

Tweet [Data Scientist][How-to] How to Become a Data Scientist? Dr Vincent ได้เขียนบทความสั้นๆว่าจะทำอย่างไรถีงจะได้เป็น Data Scientist หาความรู้ด้าน Data Science จากการอ่านหนังสือ หรือ จากเวป  datasciencecentral.com ของเค้า อ่าน cheat sheet ต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดเพิ่มเติมจาก concept ที่ได้จากการอ่านหนังสือ ลงมือทำ โดยการ เข้าแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูล หรือ การนำข้อมูลในการแข่งขันที่ผ่านมาแล้ว มาลองวิเคราะห์ และ ศีกษาการใช้จริง สมัครงานที่เกี่ยวกับ Data โดยส่วนตัวของผม วิธีการทั้งสี่ เป็นวิธีการง่ายๆ ของทุกๆการเรียนรู้ เริ่มต้นจากการเรียนรู้ concept ที่ถูกต้อง เรียนรู้ technique/best practice และ นำไปใช้จริง (จากการลองเล่นเอง) และสุดท้ายคือการทำงานในด้านนั้นๆ (เรียนรู้จาก experience/from

Data Science and Gross National Happiness

Tweet [Data Science][Measuring Happiness][Data Happy Conference 2015] Gross National Happiness เป็นการวัดความสุขของคนทั้งชาติ ที่ประเทศภูฏานใช้เป็นส่วนหนี่งในวางนโยบายประเทศมาหลายสิบปี สิ่งที่น่าสนใจคือ ในต้นเดือน พย จะมีการทำ workshop เพื่อหาการวัด ความสุข ในงานนี้ Data Happy Conference 2015 จะมีการรวมตัวของ Data Scientists happyness expert และ GHN professionals อยากทราบจริงๆว่าจะวัดยังไง ใครสนใจ สมัครได้เลยนะครับ http://www.datahappy.net/program/ http://www.grossnationalhappiness.com/ http://whatsthebigdata.com/…/data-science-and-measuring-ha…/

Data Science Thailand Community

Tweet [Data Science Thailand Community] [Beta Version] เวป Data Science Thailand ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับ แต่เป็นแค่ Pre-Launch Version. ลงชื่อกันไว้ก่อนได้ครับ ลงชื่อได้ที่ http://tinyurl.com/qe47fye

smartHomeSmall

บ้านอัจฉริยะ ในอเมริกา จะมี เทคโนโลยีอะไรบ้าง SmartHome in US

Tweet รายงานจาก Forbe เกี่ยวกับอุปกรณ์ (smart device) ต่างๆในบ้านของคนในอเมริกา เริ่มมีการใช้ ที่วัดอุณภูมิติดอินเตอร์เน็ต ที่ป้องกันขโมย เครื่องดูดฝุ่นแบบ robot เปิดปิดไฟอัตโนมัติ จากแนวโน้มดังกล่าว น่าจะมีข้อมูล จาก device เหล่านี้อีกมามาย ทั้งข้อมูลจาก machine to machine และข้อมูลที่เกิดจาก app (compare/summarize/predict) อนาคตการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูล เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับ (Data Science for IoT) source: http://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2015/10/06/how-prevalent-is-smart-technology-in-u-s-homes-infographic/?utm_campaign=ForbesTech&utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_channel=Business&linkId=17719244