การศีกษา algorithm และ ประโยชน์ ของ Machine Learning

[Machine Learning][Essentials]

dsthbanner

http://www.scientificamerican.com/article/why-businesses-embrace-machine-learning-excerpt/

ในอนาคต ข้อมูลจะมากขึ้น ซับซ้อนขึ้นและมาเร็วขึ้น การที่ธุรกิจจะสามารถอยู่ได้นั้น จะต้องนำ technology หรือ smart engine เข้ามาข่วยเพื่อให้ธุรกิจทำงานได้ฉลาดมากขึ้นจาก ข้อมูล Big data ที่กำลังจะเข้ามา

การศึกษา  เพื่อนำมาใช้กับธุรกิจ

ใรอนาคต algorithmซึ่งเป็นพื้นฐานของ machine learning และเป็นหัวใจของ data science 2.0 จะไม่เพียงสำคัญกับธุรกิจ แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นกับการอยู่รอดครับ มาเริ่มศึกษาและเข้าใจมันเถอะครับ

‪#‎MachineLearningEsentials‬

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *