อาชีพอะไรที่จะถูกแทนที่ด้วย AI

Which jobs will AI (Artificial Intelligence) kill?

งานสอน

  • การสอนขับเครื่องบิน ซึ่งในปัจจุบันใช้AI-powered simulator เป็นเครื่องมือที่ทำให้นักบินเก่งขื้น (แต่ การบินจริงๆก็ยังต้องมี นักบิน อยู่ในกรณีที่บินจริงๆ)
  • งานสอน ออนไลน์ โดยเฉพาะ self-learner อาจจะใช้ AI แทนได้
  • การให้เกรด และ การจับ การลอกข้อสอบ ซึ่งในปัจจุบัน เด็กก็เก่งขึ้นครับ ใช้ AI ทำการบ้าน ซึ่ง อนาคต Granville กล่าวว่าจะเป็น AI war ระหว่า AI robots designed for fraud detection vs AI robots designed to cheat.

งานสิ่งพิมพ์

  • การใช้ AI ค้นหาสิ่งพิมพ์ที่ดี ที่น่าจะเป็นที่นิยมของตลาด หรือ pattern ที่ผู้อ่านน่าจะสนใจ อันนี้  AI ทำได้แน่นอน such as this one
  • การ ที่ AI เขียน AI algorithms เอง หรือ AI write programs

งานทางด้าน วินิจฉัย เช่น แพทย์ และ กฎหมาย

  • Automated diagnostic (or automated doctor, but also automated lawyer). I guess this will eliminate a small proportion of these practitioners. But what about a robot performing a brain surgery with higher efficiency than a human surgeon? Or a robot manufacturing an ad-hoc, customized client-specific drug for maximum efficiency?

งานทางด้านร้านอาหาร

  • Automated chefs replacing expensive cooks in a number of restaurants. Or think about a McDonald restaurant where the only human is a security guard – everything else being outsourced to AI-powered robots, including cleaning, preparing food, delivering to customers, processing payments, filing tax returns and accounting, ordering from vendors, and so forth. This would require significant system-to-system communications, but I believe it is feasible.

งานตำรวจ

  • Automated policemen or soldiers is a source of concern, as you would have algorithms that decide who to kill or who to arrest. So this might not happen for a long time, though drones are replacing soldiers in a number of wars, and have the power to kill (based on some algorithm) with no one complaining about, as long as it is not happening in US. Terrorists might be attracted too by this type of technology.
  • AI will be present in many IoT applications such as smart cities, precision farming, transportation, monitoring (detecting when an offshore oil platform is going to collapse), and so on.

 

http://www.datasciencecentral.com/m/blogpost?id=6448529%3ABlogPost%3A388508

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *