รวม Digital Banking Market Startups

Lending, Investments, And Personal Finance: 102 Startups Attacking The Retail Banking Value Chain

digital-banking-market-map-header

เวปแนะนำครับ รวมรวม 102 Startup ที่กำลังจะมาทำลายล้าง วงการ Retail Banking

แบ่งเป็นคร่าวๆได้ 6 กลุ่มด้วยกันครับ

  • Marketplace Lending: เป็นTech startups ที่เน้นสร้าง platform สำหรับให้กูยิมเงิน หรือ เรียกว่า peer-to-peer (P2P) lenders ซิ้งกำลังเป็นที่ฮิตในอเมริกา
  • Direct Lending & Underwriting: Cคือการให้ยิมเงินครับ ปกติจะมี machine learning ซ่อนอยู่เพื่อคำนวน อัตราดอกเบี้ยที่ถูกใจคนกู้ยิม และ ผู้ให้ยิมได้กำไรมากที่สุด ครับ
  • Online/Mobile Banking: Startups ที่ให้บริการ ฝากเงิน ถอนเงิน และ บริการทั่วไป ทั้งทาง mobile และ online platform
  • Personal Finance: Tech startups ที่เสนอเครื่องมือ หรือ คำแนะนำในการวางแผนทางการเงิน งบประมาณในแค่หละเดือน การใช้จ่าย และวางแผนการเงินส่วนบุคคลระยะยาว
  • Bill Pay / Money Transfer: Startups ที่ทำให้บุคคลสามารถโอนเงิน จ่ายเงินให้กับคนรอบข้างได้ และ จ่ายไปต่างประเทศได้ด้วยครับ
  • Investment Management:  เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างกว้าง เพราะรวมถีงการให้บริการทางการลงทุน การลงทุนในแบบต่างๆ ซิ่งรวมไปถีงการเปิดโอกาสให้ได้รับการลงทุน การแนะแนวการขอเงินลงทุน
    • Robo-advisor: เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ ซิ่งนำหุ่นยนต์มาแนะนำ automate กระบวนการต่างๆในการแนะนำ และ การลงทุนจริง (robot trade)

สนใจอ่านรายละเอียดได้ตามนี้เลยครับ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *