ทำไม Data Visualization ถีงมีความสำคัญกับ Data Science?

[Data Visualization][Why][Data Science]

ทำไม Data Visualization ถีงมีความสำคัญกับ Data Science?

Data Visualization คือ การแสดงผลข้อมูล ซิ่งเป็นส่วนสุดท้ายของ data science process และ เป็น interface ระหว่าง insight กับ audience ครับ

Sandeep Aparajit ได้เขียนบทความน่าสนใจครับ data science มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ลองอ่านรายละเอียดได้ตามลิงนะครับ

–Absorb Information Easily
–Time Savings
–Make big data accessible to a large audience
–Discover patterns between operational and business activities
–Directly interact with data

credit to Sandeep Aparajit, Senior Data Scientist at Microsoft

https://www.linkedin.com/pulse/visualization-essence-data-science-sandeep-aparajit

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *